Zemljič Drnovšek Nevenka

Nevenka Zemljič Drnovšek, strokovna sodelavka VI


email: nevenka.zemljic-drnovsek@pei.si


telefon: +386 1 420 12 42


Po poklicu je komercialistka, na Pedagoškem inštitutu pa je zaposlena v organizacijski enoti Uprava Pedagoškega inštituta – tajništvo.
Skrbi za samostojno organiziranje, načrtovanje in vodenje delovnih procesov v tajništvu inštituta.

Dostopnost