Izjava Znanstvenega sveta Pedagoškega inštituta ob (ponovni) zavrnitvi soglasja k imenovanju prof. dr. Igorja Žagarja Žnidaršiča za direktorja Pedagoškega inštituta

Upravni odbor Pedagoškega inštituta je dne 20. 9. 2021 za direktorja Pedagoškega inštituta imenoval prof. dr. Igorja Žagarja Žnidaršiča za mandatno obdobje 2021–2026. Skladno s Statutom Pedagoškega inštituta je Upravni odbor Pedagoškega inštituta sklep o imenovanju direktorja posredoval Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport za pridobitev soglasja ustanovitelja.

Vlada se do 9. 11. 2021 (torej slaba dva meseca) ni odzvala, zato je Upravni odbor dne 9. 11. 2021 imenoval prof. dr. Igorja Žagarja Žnidaršiča za vršilca dolžnosti direktorja, saj je le tako možno zagotoviti nemoteno delo inštituta. Vlada RS pa je sklep UO vendarle obravnavala, in sicer šele po imenovanju vršilca dolžnosti, tj. 11. 11. 2021, in sklenila, da soglasja ne poda.

Podobnega razpleta dogodkov se spomnimo že od lani, ko prof. dr. Igor Žagar Žnidaršič prav tako ni dobil soglasja vlade kljub podpori tako Znanstvenega sveta kot Upravnega odbora. Zato je po preteku funkcije vršilca dolžnosti moral Pedagoški inštitut razpis ponoviti. Za razliko od lani, ko utemeljitve kljub pozivu nismo prejeli, je vlada letos vendarle pridala utemeljitev. V njej je pojasnjeno, da kandidat ni izkazal vizije razvoja Pedagoškega inštituta in ni predstavil razvojnih rešitev za inštitut, kot so financiranje, organizacija glede projektov in sodelovanja z univerzami.

Poudarjamo, da je ta utemeljitev v celoti neresnična, vizija je bila predstavljena tako Znanstvenemu svetu kot Upravnemu odboru in njen glavni del predstavljajo prav razvojne rešitve v okviru obstoječe znanstvene politike. Glede na druge primere vladnega poseganja v institucije nas ne bi smelo več presenečati, da Vlada RS tako vehementno navaja trditve, ki ne držijo, kar je vedno mogoče preveriti v sami viziji. Odtegnitve soglasja (že drugič) pa ne moremo videti kot nič drugega kot še eno izčrpavanje inštituta in poskus njegove destabilizacije. V interesu vlade, kot je videti, žal ni smotrno upravljanje z javnim raziskovalnim zavodom; kvaliteta njegovega dela ter znanstveni in strokovni dosežki pa prav tako ne.

Znanstveni svet Pedagoškega inštituta,
zanj predsednica, dr. Valerija Vendramin

Dostopnost