Novice

PI pogovori: Skrb za kakovostno prakso v vrtcu

Pedagoški inštitut (Center za kakovost v vzgoji in izobraževanju Korak za korakom) vabi na PI pogovore z naslovom Skrb za kakovostno prakso v vrtcu in predstavitev nove, posodobljene publikacije Na otroka osredinjeni demokratični oddelki – pristop Korak za korakom. PI pogovore, ki smo jih kot vsa leta do sedaj načrtovali izvesti v Trubarjevi hiši literature, […]

več

PI pogovori: ETTECEC – skupaj rastemo: Izzivi vključevanja otrok z avtizmom v predšolsko vzgojo

Pedagoški inštitut v sodelovanju s Svetovalnico za avtizem in Trubarjevo hišo literature vabi na nadaljevanje mesečnih diskusij “PI pogovori” v ponedeljek, 18.11. 2019, z začetkom ob 18.30 v Trubarjevi hiši literature, na Ribjem trgu 2 (vhod v prostore je s Stritarjeve ulice 7) z naslovom ETTECEC – skupaj rastemo: Izzivi vključevanja otrok z avtizmom v predšolsko […]

več

Vabilo na majske PI pogovore: Podpiranje ranljivih otrok preko integriranih storitev

Pedagoški inštitut v sodelovanju s Trubarjevo hišo literature vabi na nadaljevanje mesečnih diskusij “PI pogovori” v sredo, 8. maja 2019, ob 19. uri v Trubarjevi hiši, na Ribjem trgu 2 (vhod v prostore Trubarjeve hiše literature je s Stritarjeve ulice 7) z naslovom Podpiranje ranljivih otrok preko integriranih storitev   Kratek opis: Podpiranje ranljivih otrok preko integriranih storitev smo […]

več

PI pogovori: Težave s kanoni – med literarnimi zgodovinami in učnimi načrti

Pedagoški inštitut v sodelovanju s Trubarjevo hišo literature vabi na nadaljevanje mesečnih diskusij “PI pogovori” v četrtek, 28. marca 2019, ob 19. uri v Trubarjevi hiši, na Ribjem trgu 2 (vhod v prostore Trubarjeve hiše literature je s Stritarjeve ulice 7) z naslovom Težave s kanoni: med literarnimi zgodovinami in učnimi načrti. V mnogih izobraževalnih sistemih po svetu je […]

več

PI pogovori: Radikalizacija, nasilni ekstremizem in konfliktna različnost

Problematika radikalizacije in nasilnega ekstremizma predstavlja enega od najpomembnejših izzivov sodobnih pluralnih družb. Razpetost med zagotavljanjem varnosti in stabilnosti na eni strani ter spoštovanjem temeljnih pravic in svoboščin posameznikov na drugi razkriva številne napetosti in dileme, ob katere trčijo tako snovalci politik kot tudi strokovnjaki in pedagoški delavci. Zadeva je toliko bolj problematična, saj brutalnost […]

več

PI pogovori: Učitelj kot retorik, retorika kot poklic

Retorika je postala slovenska stalnica. O retoričnih (ne)sposobnostih javnih osebnosti lahko slišite in berete vsepovsod, domnevno se retorike lahko nauči kdorkoli in kjerkoli, pouk retorike namreč ponujajo takorekoč vsi: od ljudskih univerz prek verskih skupnosti do centrov podjetniški storitev. Nekateri od ponudnikov obljubljajo, da vas bodo v vsega štirih urah naučili osnov logike, retorike in […]

več

PI pogovori: Vključujoča šola in otroci priseljenci v Sloveniji

Tema tokratnih  PI Pogovorov  bo vključujoče učno okolje v osnovnih in srednjih šolah. Naslovili bomo ovire s katerimi se srečujemo pri opolnomočenju otrok priseljencev in za njihovo uspešno vključevanje v pedagoški proces v šoli ter integracijo v širši skupnosti.  Tematiko bomo obravnavali s treh perspektiv,  jezikovne, prostovoljstva in profesionalnega razvoja strokovnih delavcev v vzgoji in […]

več

PI pogovori: Na kakšen način izobraževalni sistem reproducira že obstoječe socialne razlike – česa se lahko naučimo od Estonije

Kljub temu, da stopnja tveganja revščine med mladimi v Sloveniji v zadnjih letih pada, pa še vedno kar 13 % otrok in mladostnikov živi v gospodinjstvih z dohodkom, ki je nižji od praga tveganja revščine. Negativni učinki življenja na pragu revščine se pri otrocih lahko kažejo že zelo zgodaj na kognitivnem in telesnem zdravju, v […]

več

PI pogovori: TOY PLUS – Skupaj stari in mladi (medgeneracijski pristop)

Medgeneracijske prakse združujejo ljudi različnih generacij, da se skupaj učijo, se spoznajo in zabavajo. Medgeneracijsko učenje, ki vključuje mlajše otroke (0-10 let) in starejše osebe, lahko pomembno prispeva k premostitvi vrzeli med različnimi družbenimi skupinami v družbi. Iniciativa TOY (Together Old and Young) spodbuja zavedanje in strokovno znanje, ki vam lahko pomaga pri razvoju kakovostnih […]

več

PI pogovori: Talenti in distributivna pravičnost

Skozi svojo dolgo zgodovino je predstavljalo načelo ‘odprtosti vseh družbenih položajev talentom’ osrednji emancipatorični ideal socialne mobilnosti, ki je radikalno spremenilo distribucijo privilegiranih družbenih položajev kakor tudi samo idejo socialnega statusa. Čeprav je ‘standardni’ horizont mišljenja (in razumevanja) razprave o talentih nerazdružljivo povezan s problematiko enakih možnosti oz. distributivne pravičnosti nasploh, so sodobne razprave o […]

več

Dostopnost