Novice

Vabilo na posvet: Prakse, ki uspešno implementirajo nove strategije vključevanja priseljencev in razvijajo večjezična šolska okolja v Sloveniji

Kljub izjemni situaciji, v kakršni se nahajamo, smo se odločili, da bomo tudi letos organizirali nacionalni posvet SIRIUS, s katerim bomo poskušali nadgraditi spoznanja preteklih dveh posvetov in tako še dejavneje prispevati k ozaveščanju o neločljivi povezanosti med izobraževanjem otrok priseljencev in razvijanjem večjezičnega šolskega okolja. Namen letošnjega posveta je evalvacija implementacije novih strategij dela […]

več

Nekaj misli o izzivih in predlogih izvajanja kurikula v pogojih epidemije

V nadaljevanju objavljamo gradivo, pripravljeno za 210. sejo Strokovnega sveta za splošno izobraževanje. Avtorji gradiva so: dr. Zdenko Kodelja, znanstveni svetnik, PI red. prof. dr. Marjan Šimenc, PI red. prof. dr. Igor Ž. Žagar, PI Naj najprej opozorimo, da je Pedagoški inštitut že na sestanku, ki ga je 22. 4. 2020 sklicala ministrica, prof. dr. […]

več

Ponovno vabimo k reševanju vprašalnika o spremljanju vašega počutja in soočanja s pandemijo COVID-19

Druga razglasitev epidemije v Sloveniji pred nas ponovno postavlja izzive kako ohraniti stik s sabo in z drugimi ter se učinkovito spoprijeti z novo vsakdanjostjo. Ob prvi razglasitvi epidemije v Sloveniji smo na Pedagoškem inštitiutu raziskovali ali so pri spoprijemanju z izzivi, ki jih prinaša epidemija v pomoč nekatere preizkušene in z raziskavami podprte vaje, […]

več

TEMATSKA ŠTEVILKA ŠOLSKEGA POLJA: Pedagoška terminologija in novorek v vzgoji in izobraževanju

S tematsko številko Šolskega polja Pedagoška terminologija in novorek v vzgoji in izobraževanju bomo odprli vprašanje terminologije v pedagogiki oziroma na področju vzgoje in izobraževanja. Vsekakor gre za temo, ki bi morala biti v ospredju razprav, saj terminologija in seveda tudi diskurz pomembno določata področje vzgoje in izobraževanja, tako na konceptualni in znanstveni ravni kot […]

več

Strokovni posvet Korona in vrtec

Epidemija bolezni Covid-19 in obdobje po njej, ko so se vrtci pod različnimi novimi ukrepi ponovno odprli, je v preteklo šolsko leto prineslo več oziroma nove izzive, s katerimi se doslej še nismo srečali. Strokovni posvet Korona in vrtec organiziramo z namenom iskanja odgovorov na izzive, s katerimi so bili v vrtcih soočeni, in z namenom refleksije praks, […]

več

Vabilo na tiskovno konferenco o soglasju direktorjem

Odtegnitev soglasja vlade oz. MIZŠja k ponovnemu imenovanju red. prof. dr. Igorja Ž. Žagarja za direktorja Pedagoškega inštituta je v strokovni kakor tudi širši zainteresirani javnosti sprožila veliko vznemirjenja, zanimanja pa tudi nejasnosti, v glavnem pravne narave. Medtem je Upravni odbor PI, kljub nasprotovanju MIZŠ, red. prof. dr. Igorja Ž. Žagarja imenoval za v.d. direktorja […]

več

Center za kakovost v vzgoji in izobraževanju Korak za Korakom na Pedagoškem inštitutu letos praznuje

Center za kakovost v vzgoji in izobraževanju Korak za Korakom na Pedagoškem inštitutu letos praznuje 25. obletnico uvajanja metodologije Korak za korakom in 20. obletnico Mreže za spreminjanje kakovosti Korak za korakom, v katero so vključeni vrtci/šole iz različnih regij Slovenije. V počastitev obeh jubilejev se bodo čez leto odvijali različni dogodki, ki so objavljeni […]

več

Objavljeni rezultati s področja globalnih kompetenc OECD PISA 2018

V okviru raziskave OECD PISA 2018 so bili 22. oktobra 2020 na mednarodni ravni objavljeni rezultati s področja t. i. globalnih kompetenc (angl. global competence) učencev in učenk. Čeprav v Sloveniji nismo ugotavljali dosežkov učencev in učenk na samem preizkusu znanja iz globalnih kompetenc, smo pridobili informacije o tem, kako 15-letniki pri sebi ocenjujejo lastno […]

več

Izjava Pedagoškega inštituta ob diskreditaciji Pedagoškega inštituta

Spoštovana gospa ministrica, prof. dr. Simona Kustec! V okviru 21. redne seje DZ, ki je potekala 19. 10. 2020, je bilo izrečenih veliko neresnic in diskreditacij o delu Pedagoškega inštita. Zato smo raziskovalke in raziskovalci pripravili seznam aktivnosti, ki smo jih na Pedagoškem inštitutu opravili v času spomladanske epidemije, na katere ste očitno, nenamerno ali […]

več

Izjava in poziv Zbora zaposlenih Pedagoškega inštituta ob Sklepu Vlade Republike Slovenije o nesoglasju k imenovanju direktorja

Spoštovana ministrica, prof. dr. Simona Kustec! Dne 9. 10. 2020 smo na Pedagoškem inštitutu prejeli sklep Vlade Republike Slovenije [številka: 01415-56/2020/3] o nesoglasju k imenovanju prof. dr. Igorja Žagarja Žnidaršiča za direktorja javnega raziskovalnega zavoda Pedagoški inštitut. Nad sklepom Vlade RS o nesoglasju k imenovanju smo nemalo presenečeni, saj je bil zaradi preteklega dela in […]

več