Novice

Strokovni posvet Korona in vrtec

Epidemija bolezni Covid-19 in obdobje po njej, ko so se vrtci pod različnimi novimi ukrepi ponovno odprli, je v preteklo šolsko leto prineslo več oziroma nove izzive, s katerimi se doslej še nismo srečali. Center za kakovost v vzgoji in izobraževanju (Pedagoški inštitut) organizira v četrtek, 26. novembra 2020, v dopoldanskem času, strokovni posvet Korona in vrtec  z namenom iskanja […]

več

Odziv na publikacijo Vzgoja in izobraževanje v RS v razmerah, povezanih s covid-19 – Modeli in priporočila

Kje so vrtci? Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljevanju MIZŠ) je v sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo in Nacionalnim inštitutom za javno zdravje 18.8.2020 javnosti predstavilo publikacijo Vzgoja in izobraževanje RS v razmerah, povezanih s covid-19 – Modeli in priporočila. V uvodnem nagovoru omenjene publikacije pristojna ministrica oriše prehojeno pot sistema vzgoje […]

več

Odziv PI na predstavitev raziskave ZRSŠ o izobraževanju na daljavo

Predstavitev raziskave na tiskovni konferenci je bila informativna z vsebinskega vidika, vendar metodološko pomanjkljiva. Avtorji so pokazali e-prosojnice in hkrati objavili e-poročilo. Po prvem pregledu obojega ocenjujemo, da je bila predstavitev nepopolna, izsledki pa kažejo, da niso reprezentativni za slovenski prostor. To so opazili tudi predstavniki medijev, ki so kasneje objavili tudi nekatera mnenja znanstvenikov, […]

več

Izvajanje pouka s priseljenci v času splošne karantene v Sloveniji zaradi epidemije Covid-19

Na Pedagoškem inštitutu smo v okviru SIRIUS mreže pripravili kratko poročilo o poteku šolanja na daljavo z učenci in učenkami priseljenci. Ugotovitve smo pripravili na osnovi pridobljenih izpolnjenih vprašalnikov ter opisov dogajanja in poteka šolanja na daljavo v izbranih osnovnih in srednjih šolah. Poročilo prinaša vpogled v nekatere vidike in posebnosti pouka na daljavo v […]

več

Okrogla miza “Izobraževanje na daljavo – izkušnje za prihodnost?”

V četrtek, 21. maja 2020, se je odvila okrogla miza z naslovom Izobraževanje na daljavo – izkušnje za prihodnost. Eksperiment s poučevanjem (pogosto tudi le “poučevanjem”) na daljavo v času pandemije je sprožil veliko vprašanj, pa tudi nejevolje in nasprotovanj, tako med starši, kakor tudi med učitelji. Zato smo se na Pedagoškem inštitutu, v sodelovanju z Oddelkom […]

več

Rezultati mednarodne raziskave TALIS 2018 – drugi del

Danes je Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj objavila še drugi del rezultatov Mednarodne raziskave učenja in poučevanja TALIS (Teaching and Learning International Study), ki predstavlja enega od načinov vključevanja glasu učiteljev in ravnateljev v procese priprave izobraževalnih politik. (Ljubljana, 23. 3. 2020) V raziskavi je poleg Slovenije sodelovalo še 47 držav, skupno 260.000 učiteljev, […]

več

Preventivni ukrepi zoper koronavirus COVID-19 (SARS-CoV-2)

Pedagoški inštitut je skladno s pozivom in usmeritvami Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport RS (v nadaljevanju: MIZŠ), z dne 24.02.2020, pripravil nabor ukrepov v času koronavirusa (COVID-19), ki vključujejo ukrepe za zaposlene na Pedagoškem inštitutu ter ukrepe za zunanje obiskovalce Pedagoškega inštituta. Glede na trenutno aktualne podatke glede širjenje in pojava korona virusa COVID-19 […]

več

Nov spletni časopis Alternator

Če sodite med tiste, ki jim znanosti nikoli ni dovolj in če hkrati menite, da znanosti v medijih nikdar ne more biti preveč, vas bo nedvomno razveselila vest o zagonu novega spletnega časopisa Alternator. Alternator, ki je od 20. februarja 2020 dosegljiv na www.alternator.science, je spletni časopis, ki se bo trudil ohranjati ravnovesje med dognanji […]

več