Novice

Zakaj moramo misliti digitalizacijo?

Predstavitev projekta “Izobraževanje na mejah človeškega: izziv novih tehnologij” (EDUCAT(H)UM)  11. 4. 2023, MKL – Mestna knjižnica Otona Župančiča, Ljubljana   Osrednji cilj projekta je interdisciplinarno raziskovanje človekovega položaja v sodobni digitalizirani družbi in prevpraševanje vloge digitalnih tehnologij v sodobni vzgoji in izobraževanju. S projektom želimo razširiti polje raziskovanja digitalizacije kot kompleksnega družbeno-tehničnega fenomena ter […]

več

Učitelji in ravnatelji o svojem poklicu in pogojih dela: Rezultati Mednarodne raziskave poučevanja in učenja – TALIS 2018

Rezultati Mednarodne raziskave poučevanja in učenja – TALIS 2018, ki se je osredotočala na učitelje in ravnatelje ter njihov poklic in pogoje dela, so pokazali, da so slovenski učitelji izkušeni, z veliko let delovne dobe, da veliko pozornosti namenjajo jasni razlagi snovi ter se čutijo dobro pripravljene za poučevanje iz vsebine predmetov ter pedagogike. Skoraj […]

več

Odgovor Pedagoškega inštituta na Peticijo za spremembo šolskega sistema – Kaj kažejo mednarodne primerjalne raziskave?

Pedagoški inštitut že vrsto let izvaja mednarodne primerjalne raziskave znanja, ki so neprecenljiv vir različnih podatkov o slovenskem šolskem sistemu, hkrati pa nam omogočajo še mednarodno primerjavo. Raziskave zbirajo podatke o kognitivnih dosežkih učencev, pa tudi o njihovem počutju v šoli, njihovem domačem okolju itn. Ko danes govorimo o šolskem sistemu v Sloveniji (raven osnovne […]

več

Rezultati COST raziskave E-Read: Evolution of Reading in the Age of Digitisation

Na Pedagoškem inštitutu je potekala tiskovna konferenca ob rezultatih COST raziskave E-Read: Evolution of Reading in the Age of Digitisation, ki se je ukvarjala s primerjavo branja s papirja in branja z digitalnih predlog. Na tiskovni konferenci so sodelovali: prof. dr. Miha Kovač, član Jedrne skupina projekta E-Read in profesor na Oddelku za bibliotekarstvo; dr. Matjaž Mihelčič, M. […]

več

OECD PISA vsaj nerodna interpretacija: lekcija iz Nemčije

Ali se lahko naša šolska politika kaj nauči iz tega? Pa se želi? 9. februarja 2018 je v nemškem časopisu Die Zeit izšel komentar (opozorilo) prof. dr. Eckharda Kliemeta, enega vodilnih nemških raziskovalcev na področju edukacije. Dr. Klieme je direktor oddelka za Kakovost izobraževanja in evalvacijo na nemškem inštitutu DIPF (Deutsches Institut für internationale pädagogische […]

več

OECD PISA vsaj nerodna interpretacija: lekcija iz Nemčije

Ali se lahko naša šolska politika kaj nauči iz tega? Pa se želi? 9. februarja 2018 je v nemškem časopisu Die Zeit izšel komentar (opozorilo) prof. dr. Eckharda Kliemeta, enega vodilnih nemških raziskovalcev na področju edukacije. Dr. Klieme je direktor oddelka za Kakovost izobraževanja in evalvacijo na nemškem inštitutu DIPF (Deutsches Institut für internationale pädagogische […]

več

Vprašanje tehnološkega razvoja in edukacija

Dr. Novak Bogomir Vprašanje tehnološkega razvoja in edukacija januar, 2018 1. Štiri teorije tehnološkega razvoja Državni zbor je na seji dne 24. 5. 2011 sprejel Resolucijo o raziskovalni in
inovacijski strategiji Slovenije 2011–2020 (ReRIS11-20). Resolucija predvideva v prihodnosti primat Azije pred drugimi kontinenti. Slovenija bo tehnološki razvoj z raziskovalno in inovativno dejavnostjo podpirala zaradi kvalitete življenja […]

več

Projekt ETTECEC: zgodnja pozornost inkluziji otrok z motnjami avtističnega spektra v predšolsko vzgojo in varstvo (2017-2019)

11. januarja 2018, se je na španski univerzi Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) odvil prvi projektni sestanek, kateremu je sledila tiskovna konferenca s predstavitvijo projekta širši javnosti. Španska organizacija »Mi Hijo y Yo « je v svojih prostorih sprejela 12 partnerjev iz štirih evropskih držav (Španije, Slovenije, Češke republika in Belgije) in organizirala tiskovno konferenco, […]

več

Dr. Novak Bogomir Vprašanje tehnološkega razvoja in edukacija

Štiri teorije tehnološkega razvoja Državni zbor je na seji dne 24. 5. 2011 sprejel Resolucijo o raziskovalni in
inovacijski strategiji Slovenije 2011–2020 (ReRIS11-20). Resolucija predvideva v prihodnosti primat Azije pred drugimi kontinenti. Slovenija bo tehnološki razvoj z raziskovalno in inovativno dejavnostjo podpirala zaradi kvalitete življenja in boljšega izkoristka človeških virov. Zaradi hitrega in že kar stihijskega […]

več

Projekt ETTECEC: zgodnja pozornost inkluziji otrok z motnjami avtističnega spektra v predšolsko vzgojo in varstvo (2017-2019)

11. januarja 2018, se je na španski univerzi Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) odvil prvi projektni sestanek, kateremu je sledila tiskovna konferenca s predstavitvijo projekta širši javnosti. Španska organizacija »Mi Hijo y Yo « je v svojih prostorih sprejela 12 partnerjev iz štirih evropskih držav (Španije, Slovenije, Češke republika in Belgije) in organizirala tiskovno konferenco, […]

več

Dostopnost