Vabilo na predavanje dr. Kamila Wieleckega

Pedagoški inštitut in Oddelek za pedagogiko in andragogiko Filozofske fakultete v Ljubljani vabita na predavanje poljskega antropologa dr. Kamila Wieleckega (College of Liberal Arts and Sciences, Univerza v Varšavi) z naslovom: Undergoing a Shock of Cultural Diversity: Polish Schools in the Face of Inflow of Refugee Students from Ukraine (V šoku zaradi kulturne raznolikosti: Soočanje poljskih šol s pritokom učencev beguncev iz Ukrajine).

Predavanje v angleščini bo potekalo v torek, 12. 12. 2023 ob 9. 40, v predavalnici 415, na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, Aškerčeva c. 2, Ljubljana.

Lepo vabljeni!

izr. prof. dr. Janja Žmavc, Pedagoški inštitut
izr. prof. dr. Klara Skubic Ermenc, predstojnica Oddelka za pedagogiko in andragogiko, Filozofska fakulteta UL


Nekaj besed o predavatelju in predavanju:

Dr. Kamil Wielecki je antropolog, zaposlen kot docent na College of Liberal Arts and Sciences, Univerza v Varšavi. Dolgoletne etnografske terenske raziskave je opravljal v Moldaviji, Kirgiziji in Rusiji. Študiral je na Kirgiški nacionalni univerzi v Biškeku (2005) in Univerzi na Dunaju (2005-2006). Bil je tudi gostujoči raziskovalec na Visoki šoli za ekonomijo v Moskvi (2011-2012) in na Srednjeevropski univerzi v Budimpešti (2013). V letih 2017-2018 je v okviru štipendije poljsko-ameriške Fulbrightove komisije deloval kot gostujoči profesor na Wagner College (New York). Je avtor monografije in več znanstvenih člankov v poljščini, ruščini in angleščini. Področja njegovega raziskovanja zajemajo postsocialistične študije, politično ekonomijo kapitalizma, ekonomsko antropologijo in sociologijo izobraževanja.

 

Undergoing a Shock of Cultural Diversity: Polish Schools in the Face of Inflow of Refugee Students from Ukraine

V šoku zaradi kulturne raznolikosti: Soočanje poljskih šol s pritokom učencev beguncev iz Ukrajine

V poljskih osnovnih in srednjih šolah je trenutno skoraj 150.000 učencev beguncev, ki so zaradi vojne pobegnili iz Ukrajine. Število tujih učencev v poljskih šolah se je v zadnjem desetletju nenehno povečevalo, februar 2022 pa lahko štejemo za prelomnico, ko so te šole postale mednarodne in večkulturne. Glede na število tujih učencev je njihova porazdelitev neenakomerna, od razredov, v katerih ni ukrajinskih učencev ali jih je malo, pa razredov, v katerih je večina učencev tujcev, do popolnoma ukrajinskih pripravljalnih razredov. Kljub temu lahko rečemo, da je poljski izobraževalni sistem doživel sistemski šok, kakršnega ni bilo le v novejši zgodovini po letu 1989, ampak tudi v obdobju po drugi svetovni vojni.
V prispevku bom predstavil rezultate kvalitativne etnografske raziskave, ki jo je skupina raziskovalcev opravila v letih 2022-2023. Razpravljal bom o izzivih, ki jih predstavlja množična migracija iz Ukrajine za poljski šolskih sistem ter o rešitvah, ki temeljijo na uporabljenem pristopu od zgoraj navzdol. Osredinil pa se bom tudi na ukrepe od spodaj navzgor, ki jih izvajajo ravnatelji, učitelji, poljski starši in učenci. Predstavil bom spontano ustvarjene mehanizme vključevanja in izključevanja: prakse, ki podpirajo napredek učencev beguncev pri prilagajanju in učenju, čustveno podporo, ki jim jo nudijo, ter glavne osi solidarnosti in konfliktov med poljskimi in ukrajinskimi učenci.


Dogodek poteka v okviru projekta EDUCAT(H)UM): Izobraževanje na mejah človeškega: izziv novih tehnologij (N5-0272), ki ga financira ARIS kot del sheme Weave – NCN Poljska – ARIS Slovenija.

 

Dostopnost