Vabimo na umetniško-znanstveni eksperiment ŽIVAL-ČLOVEK-STROJ

Pedagoški inštitut in Akademija za gledališče, radio, film in televizijo Univerze v Ljubljani

vabita na

 umetniško-znanstveni eksperiment 

ŽIVAL-ČLOVEK-STROJ 

Vprašanje prihodnosti šole


V petek, 21. aprila 2023, ob 18. uri vas vabimo v Veliko gledališko dvorano Akademije za gledališče, radio, film in televizijo Aškerčeva 5, Ljubljana, na umetniško-znanstveni eksperiment ŽIVAL-ČLOVEK-STROJ, v katerem se bosta na nepredvidljiv način srečali znanost in umetnost. V običajno razpravo raziskovalk in raziskovalcev o vprašanjih sodobnega izobraževanja in človekove razpetosti med živali in stroje bodo neposredno vstopile umetniške intervencije in interpretacije ter odprle dilemo: Čigavi vse sta lahko misel in vednost ter na katere omejitve trčimo, kadar ostajamo v okviru zgolj ene ali druge?

Zdi se, da je za razumevanje razmerij med človekom, živaljo in strojem ter vlogo človekove formacije relevanten prav pogled, ki preči znanstvene in umetniške prakse, saj širi prostor njihovih možnih artikulacij. V vsakdanjem življenju nas morda bolj kot druga živa bitja obkrožajo aparati in stroji. In medtem ko lahko slednje v nedogled izumljamo in izpopolnjujemo, ostajajo naša telesa ista. Ideje transhumanizma, ki pravijo, da je človeka mogoče izpopolnjevati s tehničnimi in znanstvenimi sredstvi onkraj omejitev, ki jih začrtuje njegovo živalsko poreklo, utelešajo ta pogled in nakazujejo prelomne spremembe. Človek se ne definira več (le) v razliki do živali, temveč vse bolj v razliki do strojev in njihovih skorajda nezamejenih zmožnosti.

Tokratni umetniško-znanstveni eksperiment bo skušal te premestitve in spremembe misliti in artikulirati tako z govorjeno besedo, ki je ena izmed običajnih manifestacij znanstvene vednosti, kot tudi z izpostavitvijo fizične prezence govora kot glasu in giba v prostoru, ki sta značilna za umetniško prakso.

Hkrati pa ta eksperiment odpira prostor za razumevanje ter izkušnjo vednosti in umetnosti kot enako pomembnih dimenzij pri formaciji človeka, značilni za neohumanistično tradicijo, ki je v nasprotju z danes prevladujočo utilitaristično opredelitvijo izobraževanja. Ta vidi umetniško oziroma estetsko komponento vednosti kot manj uporabno in pogosto odvečno pri uresničevanju ciljev izobraževanja, podrejenega predvsem ekonomskim interesom.

 

 

Nastopajoči

 • Igor Bijuklič, Pedagoški inštitut
 • Mojca Kumerdej, pisateljica in publicistka
 • Damijan Štefanc, Filozofska fakulteta, UL
 • Primož Turk, Fakulteta za humanistične študije, UP
 • Valerija Vendramin, Pedagoški inštitut

 

Študenti in študentke 1. letnika AGRFT: 

 • Julija Urban
 • Katka Franja Slosa
 • Anina Božiček
 • Urban Brenčič
 • Neža Dvorščak
 • Aleksandar Jovanovski
 • Nace Korošec
 • Nejc Kravos
 • Peter Podgoršek
 • Jakob Podjavoršek
 • Marko Rafolt
 • Jure Šimonka
 • Filip Žunić

 

Snemanje, montaža in vstavljanje napisov: Rok Nagode

Tehnično vodenje, oblikovanje luči, priprava mikrofonov in avdio vodenje dogodka: Domen Lušin

 

* Vstop na dogodek je prost


Dogodek je nastal v sodelovanju Pedagoškega inštituta in Akademije za gledališče, radio, film in televizijo Univerze v Ljubljani v okviru projekta Evropska noč raziskovalcev. Humanistika, to si ti! : Človek, žival 22/23.

Zasnova dogodka

 • PI:
  • Sabina Autor
  • Igor Bijuklič
  • Valerija Vendramin
  • Janja Žmavc
 • AGRFT:
  • Tomaž Gubenšek
  • Nina Žavbi
Dostopnost