Mednarodno delovno srečanje raziskave TALIS v Ljubljani

V Sloveniji se je med 26. in 29. septembrom na delovnem srečanju mednarodnih koordinatoric in koordinatorjev raziskave TALIS, Mednarodne raziskave o učenju in poučevanju, zbralo okoli 120 strokovnjakinj in strokovnjakov s področja izobraževanja, iz vel kot 50 držav. Na srečanju so razpravljali o obsegu in vrsti podatkov, ki jih bodo v vseh državah, sodelujočih v raziskavi TALIS, spomladi 2024 zbrali z vprašalniki, ki so namenjani zbiranju mednarodno primerljivih podatkov od učiteljic in učiteljev ter ravnateljic in ravnateljev šol v sodelujočih državah. Raziskava TALIS namreč velja za »glas učiteljic in učiteljev«, v Sloveniji pa je to tudi raziskava, ki zagotavlja pomemben in neposreden vir podatkov za trenutno prenovo izobraževanja. TALIS usmerja OECD s pomočjo odbora predstavnic in predstavnikov sodelujočih držav, v katerem enakopravno sodeluje tudi slovensko Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, v Sloveniji pa raziskavo vodi in izvaja jo Pedagoški inštitut.

Udeleženke in udeležence srečanja je pozdravil minister za vzgojo in izobraževanje, dr. Darjo Felda, in s tem izkazal pomembnost raziskave za Slovenijo. Podatki in rezultati analiz prejšnje raziskave TALIS 2018 so že pomemben vir za trenutno celovito prenovo šolskega sistema in premisleke o smeri nadaljnjega razvoja učiteljskega poklica, izsledki novega zajema podatkov raziskave TALIS, ki bo potekal leta 2024, pa bodo poleg opazovanja trendov  dopolnili razumevanje tudi najnovejših izzivov izobraževanja, kot sta trajnostni razvoj in uporaba digitalnih tehnologij.

Raziskava TALIS z zbiranjem mnenj in stališč učiteljic in učiteljev prinaša njihov glas v slovenski izobraževalni in raziskovalni prostor, rezultati pa so neposredno vključeni v premisleke ob oblikovanju izobraževalnih politik. Primerjalni rezultati raziskave TALIS so ena od podlag pri usmerjanju političnih odločitev in razumevanju sodobnih izzivov na področju učiteljskega poklica v mednarodnem kontekstu, saj vpogledi v ureditve in rezultate drugih držav prinašajo nove razmisleke za razvoj nacionalnega izobraževanja. Primerjave zbranih podatkov med sodelujočimi državami tudi v Sloveniji pomenijo izhodišča za ukrepanje v podporo učiteljicam in učiteljem, za izboljšanje delovnih pogojev, dvig zadovoljstva z delom ter večji ugled in privlačnost učiteljskega poklica. V pripravi strateškega dokumenta za področje vzgoje in izobraževanja za obdobje naslednjih 10 let, ki bo zajel tudi sistem profesionalnega in kariernega razvoja strokovnih in vodstvenih delavcev, raziskava TALIS s primerljivimi mednarodnimi podatki podpira razmisleke o področjih začetnega izobraževanja učiteljev, uvajanja v poklic in delo, mentorstva učiteljicam in učiteljem začetnikom, nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja, pogojev dela in kariernega razvoja ter zagotavljanja ustrezno usposobljenega kadra.

Novi rezultati raziskave TALIS 2024 bodo zagotovo ena od pomembnih podlag za razumevanje in preverjanje učinkovitosti ukrepov in usmeritev, ki jih Slovenija izvaja na področju izzivov, s katerimi se trenutno soočamo na področju učiteljskega poklica ter izobraževanja na sploh.

Dostopnost