ICILIS 2013

Mednarodna študija o računalniški in informacijski pismenosti (International Computer and Information Literacy Study, ICILS) proučuje računalniško in informacijsko (RI) pismenost učencev osnovne šole v različnih državah. ICILS teče pod okriljem IEA, mednarodnega združenja za proučevanje učinkov izobraževanja.

Raziskava proučuje razlike v dosežkih računalniške in informacijske pismenosti med državami ter med šolami v državah na način, da je mogoče povezati dosežke s poučevanjem oziroma uporabo IKT pri pouku.

V ICILS 2013 je sodelovalo 22 držav, 14 držav pa je v izvedbi doseglo vse standarde za vključitev svojih podatkov v mednarodne primerjave, med njimi tudi Slovenija.

 

Trajanje raziskave: 2010 – 2014

Dostopnost