Dostopni slovarji, dostopni posnetki, dostopna slovenščina – Pedagoški leksikon: izbrani temeljni pojmi

Koordinator projekta na PI: dr. Igor Bijuklič
Sodelujoči centri:

 

Časovno obdobje trajanja projekta: 1. avgust 2022 – 31. oktober 2023


O projektu:

Projekt združuje dejavnosti, s katerimi bomo: 1) za splošne in strokovne uporabnike ter različne skupine oseb s posebnimi potrebami (med njimi zlasti slabovidne, osebe z disleksijo in uporabnike slovenskega znakovnega jezika) tehnološko izboljšali in gradivsko obogatili obstoječe jezikovne vire na portalih Fran, Franček in Jezikovna svetovalnica; 2) hkrati z objavo novega zgodovinskega slovarja na portalu Fran vzpostavili spletno stran, ki bo omogočala pregledovanje listkovnih slovarjev in drugih gradiv, digitaliziranih v prihodnje; 3) digitalizirali, strokovno opremili in dali v javno rabo dragoceno arhivsko zvočno gradivo, ki ga hranimo na ZRC SAZU; 4) v sodelovanju s Pedagoškim inštitutom opravili pripravljalna dela za Pedagoški leksikon.

Kot rezultat 4) točke projekta je nastal Pedagoški leksikon: izbrani temeljni pojmi, ki vsebuje poskusni izbor gesel, ki predstavljajo podlago in konceptualni okvir za dolgoročni projekt, v katerem se povezujeta leksikografska veda ter raziskovalno področje vzgoje in izobraževanja. Glavni namen tovrstnega povezovanja je zasnova dinamične, kontinuirano izhajajoče elektronske publikacije – tematskega leksikona, ki temelji na akademskih standardih pisanja in z avtorskimi geselskimi članki o temeljnih pojmih s področja vzgoje in izobraževanja predstavlja referenčno delo na omenjenem področju v slovenskem jeziku.

Povezava do publikacije v digitalni knjižnici Pedagoškega inštituta:

https://www.pei.si/ISBN/978-961-270-353-0_10112023/


Izvajalci_ke projekta na Pedagoškem inštitutu:

 

Sodelujoče partnerske organizacije: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU kot vodilni partner ter Pedagoški inštitut (PI) in Zveza društev Slavistično društvo Slovenije (ZDSDS).
Financer: Projekt je financiralo Ministrstvo za kulturo na podlagi nacionalnega programa za jezikovno politiko v letih 2022–2023.

Dostopnost