Založništvo

Zbrana dela Primoža Trubarja VI: Primož Trubar, Ta celi Novi testament 1582 (evangeliji in Apostolska dela).


Urednik(i): Fanika Krajnc-Vrečko, Jonatan Vinkler


Vrsta gradiva: znanstvena monografija


Leto izdaje: 2010


Obseg: 716 strani


ISBN-13 (PDF): 978-961-270-041-6


ISBN-13 (HTML): 978-961-270-292-2


Povezava: PDF HTML


Način citiranja:


APA:
Krajnc-Vrečko, F., Vinkler, J. (ur.). (2010). Zbrana dela Primoža Trubarja (vol. VI): Primož Trubar, Ta celi Novi testament 1582. Ljubljana: Pedagoški inštitut.
https://www.doi.org/10.32320/978-961-270-041-6

MLA:
Krajnc-Vrečko, Fanika, and Vinkler, Jonatan, ur. Zbrana dela Primoža Trubarja (vol. VI): Primož Trubar, Ta celi Novi testament 1582. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2010.
<https://www.doi.org/10.32320/978-961-270-041-6>


VI. knjiga Zbranih del Primoža Trubarja prinaša kritično edicijo »zadnje roke« Trubarjevega bibličnega prevoda Novega testamenta (evangeliji in Apostolska dela, 1582). Le-tega je reformator štel za svojo najuspešnejšo prevajalsko storitev sploh. Večjega odstopanja od izhodiščne zasnove ekdotike Zbranih del Primoža Trubarja ni, razen odločitve, ki zadeva obseg tekstne kritike. Le-ta bi po izhodiščni ekdotični koncepciji morala zabeležiti vse tekstovne odmike, ki jih je glede na Trubarjev prevod iz leta 1582 najti v starejših reformatorjevih objavah istih bibličnih besedil. Za Evangelij po Mateju bi to pomenilo, da bi morala tekstna kritika upoštevati tudi izdaji iz let 1555 in 1557, v Zbranih delih Primoža Trubarja VI pa bi tako morali biti objavljeni tudi vsi izvirni Trubarjevi predgovori in komentarji k bibličnim tekstom, ki se razlikujejo od besedila, izdanega leta 1582. Tak pristop bi občutno zmanjšal preglednost in, posledično, uporabnost edicije, zato je bila sprejeta odločitev, da se Zbrana dela Primoža Trubarja VI osredotočijo zgolj na besedilo iz leta 1582, da se primerjalna tekstna kritika zato tokrat izjemoma ne izvede, da pa se starejši Trubarjevi biblični prevodi ne le evangelijev in Apostolskih del, temveč vseh novozaveznih bibličnih knjig objavijo v integralni tekstovni podobi, in sicer v posebnih knjigah, ki bodo razširitev izhodiščno načrtovanih enajstih knjig Zbranih del Primoža Trubarja (Zbrana dela Primoža Trubarja 12, 13 in 14).

Dostopnost