Založništvo

Zbrana dela Primoža Trubarja XII: Primož Trubar, Ta evangeli svetiga Matevža (1555); Ta pervi deil tiga Noviga testamenta (1557).


Urednik(i): Jonatan Vinkler


Vrsta gradiva: znanstvena monografija


Leto izdaje: 2017


Obseg: 670 strani


ISBN-13 (PDF): 978-961-270-269-4


ISBN-13 (HTML): 978-961-270-270-0


Povezava: PDF HTML


Način citiranja:


APA:
Vinkler, J. (ur.) (2017). Zbrana dela Primoža Trubarja (vol. XII): Primož Trubar, Ta evangeli svetiga Matevža (1555); Ta pervi deil tiga Noviga testamenta (1557). Ljubljana: Pedagoški inštitut.
https://www.doi.org/10.32320/978-961-270-269-4

MLA:
Vinkler, Jonatan, ur. Zbrana dela Primoža Trubarja (vol. XII): Primož Trubar, Ta evangeli svetiga Matevža (1555); Ta pervi deil tiga Noviga testamenta (1557). Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2017.
<https://www.doi.org/10.32320/978-961-270-269-4>


Z Zbranimi deli Primoža Trubarja XII dobiva bralec predse znanstvenokritično izdajo dveh ključnih Trubarjevih prevodnih del, in sicer v njuni prvotni in/ali vmesni (Evangelij po Mateju) tekstni podobi. To sta prvi biblični prevod katerekoli knjige Svetega pisma v slovenski jezik – Ta evangeli svetiga Matevža (1555) – in Ta pervi deil tiga Noviga testamenta (1557); slednji brez:
1) nemškega predgovora v Ta pervi deil tiga Noviga testamenta (1557),

2) Tiga slovenskiga kolendarja (1557),

3) Tiga Noviga testamenta ene dolge predguvori (1557) in

4) Eniga regištra, ene kratke postile (1558),

ki so bili že objavljeni v Zbranih delih Primoža Trubarja III in VIII.

Prvoomenjeno besedilo je bilo izdano kot samostojna knjiga, drugo pa kot del Trubarjevega Tiga prviga deila tiga Noviga testamenta (1557) in skupaj z omenjenimi deli primarno vezano v isti knjižni blok, Theodor Elze pa je menil, da je bila Ena dolga predguvor ob prvi izdaji v recepcijskem obtoku tudi kot samostojna knjiga. Ta evangeli svetiga Matevža je bil doslej sodobnemu bralcu dostopen v obliki reprinta knjižnega bloka (ur. Mihael Glavan, DZS, Ljubljana 1993), Ta pervi deil tiga Noviga testamenta pa v Zbranih delih Primoža Trubarja XII izhaja prvič po izvirni objavi 16. stoletja.

Transkripcija izvirnikov obeh del se podobno kot v osmi knjigi Zbranih del Primoža Trubarja ravna po prepisovalnih načelih, ki vodijo osnovni namen edicije: reformatorjev slovstveni opus predstaviti v izvirniku kar najzvestejši podobi, hkrati pa ga narediti v čim večji meri dostopnega sodobnemu bralcu.

Dostopnost