Vabimo na bralni krožek Politični marksizem in prehodi v kapitalizem

Vsi zainteresirani vljudno vabljeni na bralni krožek Politični marksizem in prehodi v kapitalizem, ki bo potekal v sejni sobi Pedagoškega inštituta (Gerbičeva ulica 62) vsak drugi četrtek ob 19. uri s pričetkom 31. 3. 2022.

Teme in literatura:

 • Pregledna umestitev političnega marksizma v širši intelektualni kontekst:
  • Rethinking International Relations: An Interview with Benno Teschke.
  • Knafo, S. in Teschke, B.: The Rules of Reproduction of Capitalism: A Historicist Critique.

 

 • Začetki političnega marksizma: t. i. Brennerjeva debata:
  •  Izbrane razprave v: Aston in Philpin (ur.): The Brenner Debate: Agrarian Class Structure and Economic Development in Pre-Industrial Europe. Cambridge: Cambridge University Press, 1985.

 

 • Opredelitev družbene formacije ancien régima in politično marksistične teorije prehoda v kapitalizem:
  • Teschke, Benno: The Myth of 1648: Class, Geopolitics, and the Making of Modern International Relations. London, New York: Verso, 2003.
  • Izbrana poglavja: Gerstenberger, Heide: Impersonal Power: History and Theory of the Bourgeois State. Leiden: Brill, 2007.

 

 • O formiranju razredne zavesti ob prehodu v kapitalizem:
  • Thompson, E. P.: Time, Work-Discipline and Industrial Capitalism, Past & Present, Št. 38 (Dec., 1967), str. 56-97.
  • Thompson, E. P.: The Moral Economy of the English Crowd in the Eighteenth Century, Past & Present, Št. 50 (Feb., 1971), str. 76-136.

 

 • O transformacijah delovnega procesa med industrijsko revolucijo v Angliji:
  •  Izbrana poglavja: Žmolek, Michael Andrew: Rethinking Industrial Revolution: Five Centuries of Transition from Agrarian to Industrial Capitalism in England. Leiden, Boston: Brill, 2013.

 

 • O vprašanju vzpostavljanja kapitalizma v vzhodnoalpskih deželah:
  • Gestrin, Ferdo: Slovenske dežele in zgodnji kapitalizem. Ljubljana: Slovenska matica, 1991.

 

Razpored literature je okviren: o natančnem številu strani in morebitnih prilagoditvah se bomo dogovarjali sproti. Literatura bo zainteresiranim v pdf obliki posredovana sproti pred vsakim srečanjem. Prosim, da svoj morebitni interes sporočite na zala.bezlaj@pei.si.

Do prvega srečanja beremo prvi dve besedili in prvi članek iz zbornika The Brenner Debate.

 

Vabljeni!

Dostopnost