Vabilo na 5. posvet v okviru projekta EMPATH

Spoštovani_e,

vljudno vas vabimo na 5. posvet v okviru projekta EMPATH – Empowering youth to engage in coMbating gender stereotyPes by Addressing Toxic masculinity patterns and beHaviour (https://empath-project.eu/), ki bo potekal 3. 4. 2024 od 10h dalje na Pedagoškem inštitutu (Gerbičeva 62, Ljubljana).

Namen projekta EMPATH je zmanjšati diskriminacijo na podlagi spola v izobraževalnem sistemu in uvesti perspektivo enakosti spolov v vse oblike izobraževalnih praks. Projekt bo prispeval k odpravljanju toksičnih vzorcev vedenja med srednješolci in srednješolkami ter senzibiliziranju pedagoškega osebja za prepoznavanje spolnih stereotipov in delovanju proti njim. Hkrati bo projekt ozaveščal ciljne skupine in slovensko javnost o spolnih stereotipih in t. i. toksični moškosti.

Osredotočili_e se bomo na rezultate Mednarodne raziskave državljanske vzgoje in izobraževanja (ICCS, International Civic and Citizenship Education Study), ki jo v Sloveniji koordinira Pedagoški inštitut. Med drugim se zbirajo tudi podatki o stališčih in prepričanjih učencev in učenk 8. razreda. Podatki kažejo, da odnosu do enakosti spolov kaže slabo, še več, izrazito slab(ši) odnos imajo predvsem fantje. Da se ženske ne bi smele ukvarjati s politiko, je leta 2016 (prejšnja izvedba) menilo 15 odstotkov fantov (in 3 odstotki deklet), leta 2022 pa kar 32 odstotkov fantov (in 9 odstotkov deklet).

Z nacionalno koordinatorico, dr. Evo Klemenčič Mirazchiyski, se bom pogovarjala spodaj podpisana. Pogovor bomo snemali.

Vaše udeležbe bomo veseli_e. Prosimo, potrdite jo na e-naslov: rebeka.decman@lu-celje.si.

Lep pozdrav,

dr. Valerija Vendramin
Pedagoški inštitut

Dostopnost