Vabilo na ogled umetniške instalacije ŽIVAL-ČLOVEK-STROJ: Gnezdo

Vabimo vas, da si v petek, 29. septembra 2023 od 10:00 do 18:00 v Mestni hiši na Mestnem trgu 1 v Ljubljani v okviru Evropske noči raziskovalcev Humanistika, to si ti! Človek, žival. ogledate umetniško instalacijo

ŽIVAL-ČLOVEK-STROJ: Gnezdo

 

Instalacija Barbare Kapelj Gnezdo je nadaljevanje premisleka o vprašanju glavnih premestitev in sprememb v človekovem razmerju do živali in strojev, ki si ga ob raziskovalnih projektih zastavljamo na Pedagoškem inštitutu in smo ga tematizirali tudi v okviru Evropske noči raziskovalcev 2023. Prvi del znanstveno-umetniškega eksperimenta ŽIVAL-ČLOVEK-STROJ: Vprašanje prihodnosti šole smo pripravili skupaj z AGRFT UL aprila 2023. Zanimalo nas je, kako je omenjeno temo mogoče obravnavati v prepletu dveh ravni, in sicer, z govorjeno besedo, ki je ena od najbolj običajnih manifestacij znanstvene vednosti, ter z izpostavitvijo fizične prezence govora kot diha, glasu in giba v prostoru, ki sta značilna za uprizoritveno umetniško prakso.

Gnezdo kot drugi del eksperimenta nadaljuje in prepleta artikulacijo vprašanja človekove razpetosti med živali in stroje v okvirih vizualne umetnosti, opirajoč se na ideje posthumanizma, ki se spopada z vprašanjem, kaj pomeni biti človek v današnji situaciji globalizacije, tehnoznanosti, poznega kapitalizma in podnebnih sprememb ter pri tem ne pozablja na vlogo in pomen jezika v njihovih reprezentacijah. Človek se ne definira več (le) v razliki do živali, temveč vse bolj v razliki do strojev in njihovih skorajda neomejenih zmožnosti. S sumničavostjo in sramom do vsega, kar je »zgolj« človeško, ideje transhumanizma razumejo človeka kot bitje, ki ga je možno izpopolnjevati s tehničnimi in znanstvenimi sredstvi onkraj omejitev, začrtanih z  njegovim živalskim poreklom. V jezikovni rabi zato nihamo med dvema skrajnostima: od vznesenega navdušenja do hromečega strahu za življenje v svetu, kot smo ga do sedaj poznali in ubesedovali. Ali kot pravi avtorica instalacije Barbara Kapelj: »Ustvarili smo narcistično družbo, ki v lastnem gnezdu goji in vali umetno inteligenco, zdaj pa se zgroženi ogledujemo v lastnem odsevu, nad podobo, ki postaja izmuzljiva: obupani zremo v odsev lastne nečimrnosti«. Umetnica je uporabila in prepletla strukturno zelo različne elemente za uprizoritev aktualnega trenutka. Spleteno gnezdo, ki ga običajno sestavljajo organski materiali, vejice in listi, pa tudi razni človeški odpadki, kot so vrvice, plastika, blago in papir, postane ekosistem v malem. Lahko je dom živalim kot tudi številnim parazitom, ki se zajedajo vanj. Hkrati pa neizogibno razpira dimenzijo tekmovalnosti (za gnezdo) in prevlado močnejšega, značilno za živalski in človeški svet. Projektor je aparat, stroj, ki podaja odsev razmišljujoče družbe in se zrcali na Narcisovem vodnjaku, delu kiparja Francesca Robbe. Narcis na tem mestu vstopa kot metafora nečimrnosti, ki preči razmerje človeka do sveta, hkrati pa s pripovedovanjem več kot dva tisoč let stare zgodbe predstavlja točko vednosti in se tako vrača v območje človekovega human(ističn)ega formiranja.

Oba dogodka v sklopu ŽIVAL-ČLOVEK-STROJ, Vprašanje prihodnosti šole in Gnezdo, odpirata prostor za razumevanje ter izkušnjo vednosti in umetnosti kot enako pomembnih dimenzij pri formaciji človeka. S tem sledita smotrom neohumanističnega izobraževanja in problematizirata danes izrazito prevladujočo utilitaristično usmeritev v vzgoji in izobraževanju.

 

Avtorica umetniške instalacije Gnezdo: Barbara Kapelj

Idejna zasnova projekta ŽIVAL-ČLOVEK-STROJ: Sabina Autor, Igor Bijuklič, Valerija Vendramin, Janja Žmavc (po abecednem vrstnem redu)

Humanistika, to si ti! Človek, žival. 2022/23

Filozofska fakulteta UL Univerza v Ljubljani / University of Ljubljana ALUO – Akademija za likovno umetnost in oblikovanje Biotehniška fakulteta UL Fakulteta za farmacijo Ekonomska fakulteta Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Naravoslovnotehniška fakulteta Pedagoška fakulteta Ljubljana / Faculty of Education Ljubljana Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani Veterinarska fakulteta Univerze v Ljubljani Inštitut za novejšo zgodovino Pedagoški inštitut/Educational Research Institute Gimnazija Bežigrad Minami Kat – center mačje kulture

 

Dostopnost