“IDEOLOGIJE V DRUŽBOSLOVJU”

Kako lahko ideologije vstopajo v znanstveno delo? Kako se kažejo? Katere so aktualne ideologije v družboslovju?
Predavanje bo razdeljeno na dva dela. V prvem, epistemološkem delu bo predavatelj razpravljal o razmerju med znanostjo in ideologijo in o možnostih znanosti, da omeji vpliv ideologij nase. V drugem delu bo predstavil reakcije slovenskega družboslovja na ključne družbene spremembe po letu 1990: na nacionalizem, restavracijo kapitalizma in obnovo ter dekadenco demokracije. Opozoril bo na različne ideološke prvine v najbolj uveljavljenih družboslovnih pristopih k pojasnjevanju teh družbenih procesov.
Dr. Gorazd Kovačič je sociolog, zaposlen na Oddelku za sociologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani

Dostopnost