Imenovanje vršilca dolžnosti direktorja Pedagoškega inštituta

Upravni odbor Pedagoškega inštituta je dne 20. 9. 2021, na 20. redni seji, po predhodno izvedenem javnem razpisu za zasedbo prostega delovnega mesta direktorja Pedagoškega inštituta za mandatno obdobje 2021 – 2026, za direktorja Pedagoškega inštituta imenoval prof. dr. Igorja Žagarja Žnidaršiča. Skladno z določbo tretjega odstavka 30. člena Statuta Pedagoškega inštituta je Upravni odbor Pedagoškega inštituta predmetni Sklep o imenovanju direktorja posredoval Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, za pridobitev soglasja ustanovitelja. Vlada Republike Slovenije se na predmetni Sklep o imenovanju direktorja do dne 9. 11. 2021 ni odzvala. Upoštevaje vse okoliščine za zagotovitev ustreznega in varnega poslovnega okolja za nemoteno delovanje Pedagoškega inštituta, s katerim se je Upravni odbor podrobneje seznanil na 21. redni seji z dne 9. 11. 2021, je po skrbni presoji na isti seji, skladno z določbo drugega odstavka 35. člena Statuta Pedagoškega inštituta, za vršilca dolžnosti direktorja Pedagoškega inštituta imenoval prof. dr. Igorja Žagarja Žnidaršiča, za čas od 12. 11. 2021 dalje do imenovanja direktorja Pedagoškega inštituta, vendar ne dlje kot za eno leto.

Dostopnost