Izjava Pedagoškega inštituta proti spolnemu nadlegovanju in vsem oblikam s spolom povezanega nasilja

Pedagoški inštitut obsoja vsakršno spolno nadlegovanje in spolno nasilje, ne le v akademskem prostoru, pač pa tudi širše, na vseh ravneh izobraževalne vertikale in družbi nasploh. Ob tem izražamo podporo vsem žrtvam, ki so se izpostavile v javnosti (nedavni primer na visokošolski instituciji) in tako pripomogle k detekciji problema, ki je pogosto na tak ali drugačen način utišan, prikrit ali pa celo sprejet kot nekaj običajnega.

Obsodbe vredni se nam zdijo tudi odzivi nekaterih segmentov javnosti, ki žrtve kulpabilizirajo ali jim odrekajo verodostojnost, tudi tako, da se sprašujejo, zakaj so žrtve molčale, oziroma dvomijo v resničnost njihovih izpovedi. Do prijav spolnega nadlegovanja prav zato ne prihaja pogosto, kar daje vtis, da je to obroben pojav, zgolj redka anomalija. Nasprotno, problem je širši in zahteva reševanje na sistemski ravni, kar pomeni, da ne gre le za sankcioniranje storilcev, pač pa tudi za vpeljevanje sprememb, ki ne bodo samo deklarativne, pač pa bodo pozicijam avtoritete jasno začrtale meje sprejemljivega.

Opozarjamo, da utišanje žensk kaže na obstoječe stanje stvari v družbi, ki pogosto ščiti tiste, ki imajo že sicer moč, in nezadostno podpira tiste, ki je nimajo. Poudarjamo tudi, da je dolžnost akademskih okolij, da žrtve slišijo in poskrbijo za varno izpeljavo izobraževalnih procesov. Ignoranca je oblika tolerance (vir).

Za Pedagoški inštitut,

dr. Valerija Vendramin, predsednica Znanstvenega sveta Pedagoškega inštituta, in

prof. dr. Igor Žagar Žnidaršič, v. d. direktorja Pedagoškega inštituta

Dostopnost