“IZOBRAŽEVANJE IN OTROKOVE PRAVICE”

Nedavno je minilo petindvajset let od sprejetja Konvencije o otrokovih pravicah, v kateri je med drugim otrokom priznana tudi pravica do izobraževanja. Toda ta pravica, katere uresničevanje se zdi v razvitem svetu – vsaj ko gre za osnovno raven izobraževanja – nekaj samoumevnega, je v mnogih predelih sveta še vedno kršena. Tako se vsem mednarodnim konvencijam in deklaracijam navkljub dogaja, da možnost izobraževanja ni zagotovljena vsem, pa čeprav bi kot univerzalna pravica morala biti. Mednarodna skupnost je, ko gre za zaščito pravice do izobraževanja nasproti državam, ki jo kršijo, videti nemočna. Na globalni ravni namreč niso vzpostavljeni ustrezni mehanizmi, ki bi omogočali učinkovito ukrepanje niti v primerih, ko ne izpolnjujejo svojih obveznosti države, ki so se s podpisom teh mednarodnih dokumentov celo pravno zavezale, da jih bodo izpolnile. Posledice so na dlani: milijoni otrok pravico do izobraževanja sicer imajo, a je dejansko ne morejo uporabiti. Zato zanje obletnica sprejetja Konvencije o otrokovih pravicah ne more biti razlog za praznovanje.

V več mednarodnih dokumentih je pravica staršev, da vzgajajo svoje otroke v skladu s svojim religioznim ali filozofskim prepričanjem, nedvoumno razglašena kot njihova temeljna človekova pravica. Po sprejetju Konvencije o otrokovih pravicah leta 1989 pa ni več mogoče trditi, da mednarodni dokumenti o človekovih pravicah jamčijo staršem to pravico kot brezpogojno pravico. Konvencija o otrokovih pravicah je namreč naredila pomemben korak v smeri drugačne interpretacije pravice staršev do vzgoje svojih otrok v skladu s svojimi religioznimi ali filozofskimi prepričanji. Poudarek je sedaj na otrokovi pravici do svobode veroizpovedi, ki jo morajo starši spoštovati, in ne več na brezpogojni pravici staršev do vzgoje otrok v skladu s svojimi, to je starševimi religioznimi ali filozofskimi prepričanji.

Zgornja dva poudarka pričata o pomenu človekovih pravic, ko gre za izobraževalni sistem, zato bodo naši sogovorniki ob obletnici Konvencije govorili tudi o razvoju otrokovih pravic, razmerju med pravicami staršev in pravicami otrok ter vlogi otrokovih pravic v šoli.
Sogovorniki:
dr. Zdenko Kodelja,
dr. Zoran Pavlovič in
dr. Marjan Šimenc
Dogodek je potekal pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja.

Dostopnost