izobraževanju Romov – uspehi in izzivi 21. stoletja-nagovor

Spoštovane obiskovalke, spoštovani obiskovalci, dober večer in dobrodošli na aprilskih PI pogovorih.

8. aprila smo praznovali svetovni dan Romov, zato tudi nocojšnje PI pogovore namenjamo romski tematiki oziroma natančneje izobraževanju Romov – uspehi in izzivi 21. stoletja.

Danes nam bodo to tematiko pobliže predstavili:

  • mag. Stane Baluh, direktor Urada Vlade Republike Slovenije za narodnosti,
  • Samanta Baranja, raziskovalka Razvojno-raziskovalnega centra pedagoških iniciativ Korak za korakom na Pedagoškem inštitutu ter
  • Aljoša Rudaš, vzgojitelj v Vrtcu Murska Sobota.

Najprej nam bo mag. Stane Baluh podal širši pogled na posamezna področja, ki se dotikajo romske tematike, s poudarkom na izobraževanju.

Samanta Baranja bo nato predstavila cilje, ki jih želijo doseči v okviru različnih projektov Razvojno-raziskovalnega centra pedagoških iniciativ Korak za korakom, o uspehih z vidika romskih otrok in njihovih staršev ter tudi vidika strokovnih delavcev vrtca in lokalnih skupnosti ter o izzivih in načrtih za nadaljnje delo na področju uspešnejšega vključevanja Romov v sistem vzgoje in izobraževanja.

Za zaključek pa bo Aljoša Rudaš predstavil izzive predšolske vzgoje v današnji družbi, z vidika interkulturne pedagogike bo predšolskega otroka, romski jezik, kulturo in navade umestil v kontekst interkulturne igralnice, dotaknil pa se bo tudi interpretacije izzivov edukacijskih politik, o katerih naj bi razmišljala tudi država.

Seveda bo na koncu tudi čas za vaša vprašanja in debato.

Dostopnost