Izvleček zapisnika 17. seje Komisije Vlade RS za administrativne zadeve in imenovanja (KAZI)

Generalni sekretariat Vlade RS je v. d. direktorja Pedagoškega inštituta, prof. dr. Igorju Žagarju, z odločbo z dne 22. XII. 2020 končno omogočil vpogled v zapisnik 17. seje Komisije Vlade RS za administrativne zadeve in imenovanja (KAZI), ki je potekala 6. X. 2020, in sicer v točki, ki zadeva soglasje Vlade RS k njegovemu imenovanju za direktorja Pedagoškega inštituta. Kakor se verjetno spomnite, je KAZI soglasje k imenovanju za direktorja PI zavrnil brez obrazložitve.

Iz izvlečka zapisnika, ki ga objavljamo (skupaj z odločbo), je jasno razvidno, da je predlog, da se soglasje zavrne, podalo kar samo Ministrstvo za izobraževanje znanost in tehnologijo, oz. njegova ministrica, prof. dr. Simona Kustec, ki je bila poročevalka pri tej točki seje. Kar pomeni, da je ministrica, ko je 19. X. 2020, v Državnem zboru RS odgovarjala na vprašanja dr. Mateja Tašnerja Vatovca, zavajala in ni govorila resnice (Podrobnejše dogajanje v DZ dr. Žagar opiše v članku za tiskano izdajo Sobotne priloge Dela 7. novembra 2020).

Dostopnost