Javni natečaj za prosto delovno mesto

Objava: 26. 11. 2019
Rok za prijavo: 8 dni

Javni raziskovalni zavod Pedagoški inštitut, Gerbičeva 62, 1000 Ljubljana, objavlja javni natečaj za prosto delovno mesto v Centru za kakovost v vzgoji in izobraževanju Korak za korakom

 

RAZISKOVALEC

Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

Opis delovnega mesta

 • sodelovanje pri znanstveno raziskovalnih projektih;
 • sodelovanje pri izvajanju programov ter mednarodnih projektov.

 

Zahtevana izobrazba

 • Univerzitetna VII/2 oz. strokovni magisterij (2. bolonjska stopnja) sledečih smeri: pedagogika, psihologija, socialna pedagogika, zgodnje učenje, razredni pouk.

 

Trajanje zaposlitve

Pogodba o zaposlitvi s polnim delovnim časom bo z izbranim kandidatom sklenjena za določen čas do 31. 12. 2020.

Delovne izkušnje

Zahtevane so delovne izkušnje vsaj 5 let v raziskovanju in/ali na področju vzgoje in izobraževanja; poskusna doba: 4 mesece

Drugi pogoji

 • Vozniški izpit B kategorije
 • Tekoče znanje angleškega jezika
 • Računalniška znanja (urejevalnik besedil in delo s preglednicami – zahtevno, oblikovanje in delo z bazami podatkov – osnovno)

 

Druga potrebna dodatna znanja, kompetence oz. drugi pogoji za zasedbo delovnega mesta

Prednost imajo kandidati, ki na razgovoru/v prijavi na delovno mesto izkazujejo:

 • zelo dobro poznavanje na otroka osredinjenih pristopov
 • zelo dobro poznavanje tematike vključevanja marginaliziranih skupin otrok in njihovih družin v VIZ sistem
 • zelo dobro razumevanje načela enakih možnosti v VIZ
 • dobro poznavanje zakonitosti akcijskega raziskovanja
 • dobro poznavanje sistema vzgoje in izobraževanja (VIZ) na področju predšolske vzgoje in prve triade osnove šole
 • izkušnje povezovanja konceptov na otroka osredinjenih pristopov in prakse dela v vrtcu/osnovni šoli
 • izkušnje s pripravo, izvajanjem in reflektiranjem seminarjev/delavnic za strokovne delavce na področju VIZ
 • izkušnje z razvijanjem, pisanjem in prijavljanjem projektnih idej na razpise različnih financerjev (domačih in tujih)
 • izkušnje z načrtovanjem, izvajanjem, spremljanjem in evalviranjem projektov akcijskega raziskovanja
 • izkušnje s povezovanjem različnih deležnikov v lokalnem in nacionalnem kontekstu
 • dobre organizacijske sposobnosti

 

Prednost imajo kandidati, ki:

 • so samoiniciativni, ustvarjalni, povezovalni
 • so visoko motivirani za timsko delo
 • so zmožni samostojnega opravljanja dela in sodelovanja v skupini
 • jim večdnevna službena potovanja v tujino ne predstavljajo ovire
 • znajo v nepredvidenih situacijah konstruktivno odreagirati
 • so zmožni delo opravljati tudi pod časovnim pritiskom
 • nimajo težav pri pisanju besedil (strokovnih, znanstvenih člankov, novic ipd.)

 

Kandidati naj k prijavi na razpis priložijo:

 • življenjepis, v katerem naj izpostavijo glavne dosežke v njihovem profesionalnem življenju
 • motivacijsko pismo, v katerem naj med drugim opišejo tudi, kako lahko po njihovem mnenju prispevajo k razvoju Centra za kakovost v vzgoji in izobraževanju Korak za korakom, in sicer tako profesionalno kot tudi osebno
 • seznam preteklih delovnih izkušenj z opisom del in kontaktnimi podatki referenčne osebe/referenčnih oseb
 • pridobljene certifikate oz. potrdila, ki smiselno podpirajo kandidatovo prijavo na prosto delovno mesto

 

Prijave na prosto delovno mesto z dokumentacijo iz razpisa poslati po elektronski pošti na e-naslov: tamara.kotnik@pei.si.

Dostopnost