“KATERA VPRAŠANJA ODPIRAJO NAJNOVEJŠI REZULTATI RAZISKAVE PISA?” 

Program mednarodne primerjave dosežkov učencev PISA vsake tri leta preverja bralno, matematično in naravoslovno pismenost 15-letnikov v več kot 60 državah sveta, tudi v Sloveniji. Rezultati zadnje raziskave, ki je bila izvedena leta 2012, so bili objavljeni 3. decembra 2013. Slovenija je glede na povprečje OECD že predhodni raziskavi PISA 2009 dosegala nadpovprečne rezultate pri matematični in naravoslovni pismenosti, pri bralni pismenosti pa podpovprečne. Zastavimo si torej lahko vprašanja o trendih v zadnjih treh letih, trendih v drugih državah in katera so močna in šibka področja slovenskih 15-letnikov. V prispevku bomo na kratko predstavili najnovejše rezultate PISA in skozi razpravo odpirali vprašanja o problemih v slovenskem izobraževalnem sistemu, ki jih lahko zaznamo s pomočjo raziskave, vzrokih zanje in možnostih za iskanje rešitev.
Uvodničarji:
dr. Mojca Štraus,
Klaudija Šterman Ivančič,
dr. Zlatan Magajna

Dostopnost