Mednarodni projekt TOY

Razvojno-raziskovalni center pedagoških iniciativ Korak za Korakom, Pedagoški inštitut, je vključen v dvoletni mednarodni projekt TOY – Together Old and Young.

Kaj je projekt TOY?

TOY ali “Together Old and Young” (Skupaj stari in mladi) je dvoletni projekt, ki se osredotoča na otroke, mlajše od 8 let, in starejše odrasle, stare 55 let in več. Projekt je financiran s strani Evropske Komisije, Program Vseživljenjsko učenje, podprogram Grundtvig. V projekt TOY je vključenih 9 organizacij iz sedmih držav (Irska, Italija, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Slovenija in Španija). V Sloveniji projekt TOY izvaja Pedagoški inštitut.

Zakaj je projekt TOY pomemben?

Do sedaj je bil potencial medgeneracijskega učenja, ki vključuje otroke od rojstva do 8. leta starosti, prezrt. Menimo, da lahko starejši odrasli in mlajši otroci sodelujejo v skupnih aktivnostih, se skupaj učijo, se bolje spoznajo in se skupaj zabavajo. Projekt TOY bo preko mreženja, zagotavljanja primerov inovativnih praks ter oblikovanja dostopnih orodij in virov prispeval k pridobivanju zmogljivosti za delovanje na področju medgeneracijskega učenja, ki vključuje mlajše otroke v Evropi.

Medgeneracijsko učenje med mlajšimi otroki in starejšimi odraslimi

TOY konzorcij je pripravil pregled literature o medgeneracijskem učenju, ki vključuje mlajše otroke in starejše odrasle. Poročilo o pregledu literature je rezultat prve faze projekta. V njem obravnavamo vse večji prepad med generacijami ter prednosti medgeneracijskega učenja za obe generaciji. Poročilo vsebuje tudi opise številnih medgeneracijskih iniciativ v Evropi, ki vključujejo mlajše otroke in starejše odrasle. Področji, katerima v projektu TOY posvečamo glavno pozornost, sta umetnost, kultura in ustvarjalnost ter narava in učenje v naravi.

Kaj sledi?

Trenutna faza projekta TOY (od aprila do avgusta 2013) je identifikacija spretnosti, vedenj in strategij, potrebnih za spodbujanje medgeneracijskega učenja. Ugotovitve celotnega konzorcija bodo objavljene v septembru 2013.
Na podlagi ugotovitev bomo razvili in implementirali modul za usposabljanje za izvajalce in starejše prostovoljce. To usposabljanje bo potekalo ob koncu leta 2013.
V zadnji fazi projekta TOY (pomlad in poletje 2014) bomo podpirali inovativne pilotne akcije v sedmih evropskih državah.

Povezave:

uradna spletna stran projekta TOY
poročilo o pregledu literature o medgeneracijskem učenju
brošura o medgeneracijskem učenju v slovenskem jeziku (lahko jo uporabite pri promociji medgeneracijskega učenja)

Jerneja Jager, koordinatorica projekta za Slovenijo


»Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina publikacije (komunikacije) je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.«

Dostopnost