Moderadorstvo

Samanta Baranja:

Samanta Baranja je predstavnica romske skupnosti, ki je zaposlena v Razvojno-raziskovalnem centru pedagoških iniciativ Korak za korakom pri Pedagoškem inštitutu, v okviru katerega potekajo tudi različni projekti, osredotočeni na zagotavljanje dostopa do kakovostnih predšolskih programov za romske otroke in njihove starše. V svojem prispevku bo spregovorila o ciljih, ki jih želijo doseči v okviru različnih projektov, uspehih z vidika romskih otrok in njihovih staršev kot tudi z vidika strokovnih delavcev vrtca in lokalne skupnosti, izzivih in načrtih za nadaljnje delo na področju uspešnejšega vključevanja Romov v sistem vzgoje in izobraževanja.

Aljoša Rudaš:

Glede na to, da prihajam s področja predšolske vzgoje bom razmišljal predvsem o izzivih predšolske vzgoje v današnji družbi. Kot zagovornik interkulturne pedagogike bom skušal predšolskega otroka, romski jezik, kulturo in navade postaviti v kontekst interkulturne igralnice, in ne nazadnje se bom s profesionalnega in osebnega (kot pripadnik romske narodnosti) področja dotaknil posameznih pojmov, kot so: kakovostni predšolski programi, zagotavljanje dostopa do predšolskih programov, socialna vključenost ipd. Seveda mi besed ne bo zmanjkalo niti pri interpretaciji izzivov edukacijskih politik, o katerih naj bi “na glas razmišljala” tudi država.

Dostopnost