MOTIVACIJSKI DEJAVNIKI DOSEŽKOV V RAZISKAVAH IEA TIMSS 2015 IN OECD PISA 2015

Konec leta 2016 so bili sproščeni mednarodni rezultati dveh mednarodnih raziskav v katerih je sodelovala tudi Slovenija, in sicer IEA TIMSS ter OECD PISA. Prva se osredotoča na matematično in naravoslovno pismenost učencev 4. in 8. razreda ter dijake zaključnih gimnazijskih letnikov, druga na matematične, naravoslovne in bralne kompetence 15-letnikov. Obe raziskavi, poleg merjenja kognitivnih dosežkov učencev in dijakov, vključujeta tudi številne druge dejavnike in kontekste.

V tokratnih PI pogovorih se bomo osredotočili na motivacijske dejavnike dosežkov učencev in dijakov v obeh omenjenih raziskavah.

Na podlagi zadnjih rezultatov TIMSS-a bomo posebej izpostavili tiste motivacijske dejavnike matematične in naravoslovne pismenosti, ki odstopajo od povprečja v drugih šolskih sistemih in izrazito prispevajo k oblikovanju lestvic stališč med učenci in dijaki pri nas, njihovo neposredno povezanost z znanjem ter izhodišča hipotez za pojasnjevanje povezav. Na podlagi zadnjih rezultatov PISA pa se bomo osredotočili na motivacijske dejavnike naravoslovne pismenosti, in sicer na različne vidike notranje in instrumentalne motivacije slovenskih 15-letnikov za učenje naravoslovja (npr. uživanje v učenju naravoslovja, interes za različne naravoslovne vsebine, zaznano samoučinkovitost pri reševanju naravoslovnih nalog), kar bomo prav tako povezali z dosežki na naravoslovnem testu.

Sogovorniki:

doc. dr. Darko Zupanc, Republiški izpitni center
Barbara Japelj Pavešić, TIMSS nacionalna koordinatorka, Pedagoški inštitut
Klaudija Šterman Ivančič, sodelavka nacionalnega centra raziskave PISA, Pedagoški inštitut

Pogovor je moderirala doc. dr. Eva Klemenčič, Pedagoški inštitut.

Dostopnost