Mreža za pismenost in bralno kulturo

Pedagoški inštitut podpira Mrežo za pismenost in bralno kulturo, ki je doslej neformalna oblika povezovanja deležnikov in partnerjev ter strokovnjakov, ki delujejo na področju pismenosti in bralne kulture. Mreža je bila spodbujena, da vzpostavi sinergije in dobro sodelovanje deležnikov z vseh ravni, ki v okviru svoje dejavnosti prispevajo k razvoju pismenosti in bralne kulture otrok, mladine in odraslih v Sloveniji.

Z mrežo za spodbujanje pismenosti in bralne kulture v Sloveniji pomagamo med drugim krepiti tudi temelje za kakovost in prisotnost družinske pismenosti.

Vljudno vabljeni k ogledu splente strani Mreže za pismenost in bralno kulturo, na kateri boste našli veliko zanimivega in uporabnega: https://druzina.pismen.si/

Dostopnost