Napoved objave javnega razpisa za mlade raziskovalce_ke v letu 2024 na Pedagoškem inštitutu

Pedagoški inštitut bo v skladu z veljavnimi predpisi in internimi akti razpisal nove priložnosti za mlade raziskovalce oziroma mlade raziskovalke v letu 2024. Na podlagi Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (Uradni list RS, št. 186/2021), Splošnega akta o stabilnem financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 87/2022 in 103/2022), internega Pravilnika o izboru in financiranju mladih raziskovalk in raziskovalcev z dne 13. septembra 2022 ter Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/2013 s spremembami in dopolnitvami) bo Pedagoški inštitut dne 15. marca 2024 objavil javni razpis. Pedagoški inštitut bo v razpisnem obdobju organiziral informativni dan, ki bo kandidatom in kandidatkam omogočil boljše razumevanje priložnosti in zahtev razpisa.

V okviru tega razpisa bodo izpostavljene naslednje tematske usmeritve za usposabljanje in raziskovanje:

  1. Raziskovanje enakih možnosti kot osnovnega načela pri distribuciji selektivnih družbenih položajev in kot enega od temeljnih načel javnega šolanja v sodobnih družbah.
  2. Raziskovanje odprtih vprašanj edukacijskih znanosti v kontekstu evropeizacije in procesov oblikovanja, izvajanja in evalvacije nacionalnih izobraževalnih politik.
  3. Raziskovanje razlik pri branju in učenju s papirja v primerjavi z zasloni.

 

Razpis predstavlja odlično priložnost za mlade raziskovalke in raziskovalce, ki želijo razširiti svoje znanje in prispevati k razvoju znanstvenih dognanj v pedagoški sferi.

Dostopnost