Novinarska konferenca ob predstavitvi PI na Peticijo za spremembo šolskega sistema

Vabimo vas na tiskovno konferenco ob predstavitvi odziva Pedagoškega inštituta na Peticijo za spremembo šolskega sistema, ki bo potekala v torek, 19. 3. 2019, ob 11. uri v sejni sobi Pedagoškega inštituta (Gerbičeva 62, 1000 Ljubljana).

Pedagoški inštitut že vrsto let izvaja mednarodne primerjalne raziskave znanja, ki so neprecenljiv vir različnih podatkov o slovenskem šolskem sistemu, hkrati pa nam omogočajo še mednarodno primerjavo. Raziskave zbirajo podatke o dosežkih in kompetencah učencev, pa tudi o njihovem počutju v šoli, njihovem domačem okolju itn.

Ko danes govorimo o šolskem sistemu v Sloveniji (raven osnovne in srednje šole), nas mednarodne primerjave po povprečnih (kognitivnih) dosežkih učencev in dijakov praviloma uvrščajo nad povprečja sodelujočih izobraževalnih sistemov, ponekod tudi pred sisteme, s katerimi se želimo primerjati. Vendar je za celovito predstavo o šolskem sistemu potrebno pogledati še druge dejavnike (domačega okolja, šolskega okolja, nacionalnega okolja) tudi v mednarodni perspektivi.

Na novinarski konferenci bomo tako poskusili odgovoriti na vprašanje, ali zbrani podatki res kažejo tako dramatično sliko, kot se jo skuša predstaviti v javnosti. Ugotovili namreč smo, da je na nekaterih področjih stanje skrb zbujajoče, na drugih pa ravno obratno.

Na novinarski konferenci bodo kot govorci sodelovali:

  • red. prof. dr. Igor Ž. Žagar (direktor Pedagoškega inštituta), z uvodnim nagovor,
  • doc. dr. Eva Klemenčič (Pedagoški inštitut, vodja Centra za uporabno epistemologijo), ki bo predstavila nekatere rezultate mednarodnih raziskav (PIRLS, TIMSS, ICCS, PISA), ki se nanašajo na različne, v peticiji omenjene, vidike šolskega sistema, ter
  • izr. prof. dr. Damijan Štefanc (Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Oddelek za pedagogiko in andragogiko), ki bo umestil predstavljene podatke v širši pedagoški kontekst.

 

Vljudno vabljeni!

Dostopnost