Odziv Znanstvenega sveta Pedagoškega inštituta na razrešitev članov UO PI

Vlada Republike Slovenije je na 92. redni seji dne 16. 9. 2021 predčasno razrešila dosedanja člana Upravnega odbora PI, imenovana na predlog ministrstva, tj. Aleša Ojsterška in dr. Stojana Sorčana. Oba člana sta zavzeto opravljala svojo vlogo v prid razvoja PI in kakovosti raziskovanja vzgoje in izobraževanja v Sloveniji. V Upravni odbor je vlada do izteka mandata, to je do 31. julija 2022, imenovala nadomestna člana: mag. Borisa Munišiča, na predlog ministrstva, pristojnega za raziskovalno dejavnost, in mag. Alenko Gortan, na predlog ministrstva, pristojnega za izobraževanje.
 
Ni naključje, da se je to zgodilo prav pred tem, ko bi UO moral obravnavati vlogo kandidata za direktorja, trenutnega v. d. dir. dr. Igorja Ž. Žagarja, ki je že prejel soglasno podporo na seji ZS PI. Ocenjujemo, da gre za ponoven poskus rušenja avtonomije javnega zavoda in političnega kadrovanja. Naj spomnimo, da je kandidat dr. Igor Ž. Žagar že na prejšnjem razpisu leta 2020 dobil podporo tako UO PI kot tudi ZS PI, a vlada njegovega imenovanja ni potrdila, zato je bilo treba razpis ponoviti. Dne 11. 10. 2020 smo na pristojno ministrico, dr. Simono Kustec, naslovili nekaj vprašanj glede njegovega neimenovanja, a odgovorov nismo prejeli.
 
Menjava dveh članov UO, ki prihajata iz vrst ustanovitelja JRZ, za katero niso bili podani nobeni vsebinski razlogi, je nedvomno politično motivirana, saj si je nemogoče predstavljati, kako bi nova člana, ki dejavnosti PI ne poznata, lahko prispevala k boljšemu delovanju. S tem je izkazano, da interes ustanovitelja, torej pristojnega ministrstva, ni skrb za delovanje PI, ampak, prav nasprotno, rušenje osrednje institucije, ki pokriva raziskovanje vzgoje in izobraževanja v slovenskem prostoru ter se vseskozi zavzema za objektivnost in kritičnost.
 
Znanstveni svet Pedagoškega inštituta,
zanj predsednica dr. Valerija Vendramin
Dostopnost