Odziv Znanstvenega sveta Pedagoškega inštituta na sklep vlade RS, ki ni podala soglasja k imenovanju prof. dr. Igorja Žagarja Žnidaršiča za direktorja Pedagoškega inštituta

Spoštovana ministrica, prof. dr. Simona Kustec!

Vlada je dne 6. 10. 2020 sprejela sklep, da ne poda soglasja k imenovanju prof. dr. Igorja Žagarja Žnidaršiča za direktorja Pedagoškega inštituta (iz sklepa ni razvidno, na kateri seji je vlada to sklenila), kljub temu, da ga je soglasno potrdil Upravni odbor Pedagoškega inštituta, še pred tem pa je pozitivno mnenje soglasno podal Znanstveni svet Pedagoškega inštituta. Pozitivno mnenje smo podali glede na rezultate dela v preteklem obdobju njegovega vodenja PI in na predstavitev programa oz. vizije za naslednje obdobje.

Znanstveni svet je organ, ki lahko najbolje presoja kandidatovo ustreznost, saj je z njim v vsakodnevni komunikaciji in ima ustrezen pogled tako na kvaliteto vodstvenega kot tudi znanstveno-raziskovalnega dela. Zato nas je zavrnitev soglasja, brez kakršne koli argumentacije, vendarle presenetila.

Pričakujemo, da bosta resorno ministrstvo in vlada RS argumentirala:

  • zakaj prof. dr. Igor Žagar Žnidaršič ni ustrezen kandidat ,
  • kdo bi lahko bolje in ustrezneje vodil PI brez poznavanja delovanja PI in specifik znanstveno-raziskovalnega dela, ki poteka na PI. Če tak kandidat oz. kandidatka obstaja, zakaj se ni javil_a na razpis za direktorja oz. direktorico Pedagoškega inštituta,
  • kako nameravate poskrbeti za kvaliteto in kontinuiteto znanstveno-raziskovalnega dela na PI,
  • kako bo v prihodnosti poskrbljeno za neodvisno znanstveno-raziskovalno delo na PI.

 

S spoštovanjem in v pričakovanju vaših odgovorov,

dr. Valerija Vendramin,

predsednica Znanstvenega sveta Pedagoškega inštituta

Dostopnost