PI pogovori: Ali aktivnost neoliberalizma (v izobraževanju) aplicira odpor in druga iskanja?

Od sedemdesetih let dvajsetega stoletja dalje se je liberalizem zamikal v niz racionalnosti, ki so obljubljale preobrazbo individualnih in institucionalnih praks v smer tekmovalnosti, učinkovitosti, kulture podjetnosti in odgovorne avtonomije, s širitvijo regulatornih mehanizmov tržne racionalnosti v vse sfere družbenega življenja. Kljub vztrajanju neoliberalnih regulativnih mehanizmov pa je danes že mogoče govoriti tudi o naboru diskurzov, ki opozarjajo na meje slednjih in ob tem ne stavijo na radikalne (enostavne in hitre) družbene prelome, temveč pri iskanju alternativ ohranjajo racionalnosti dispozitiva varnosti, postopnih zamikov in hibridnih prehodov.

Kot del omenjenih premen zahteve po spremembah že doživlja in jih bo v prihodnosti doživljalo v še večji meri tudi polje edukacije. Ob tem, ko se poudarjeno sooča z neoliberalnimi zahtevami po marketizaciji, komodifikaciji in podreditvi logiki kapitala, se polje, ki se upira podreditvi logiki popolne instrumentalizacije s strani t. i. gospodarstva, hkrati že zamika v smer prihodnjega strukturiranja, ki bo verjetno kombinacija formiranja različnih znanj, vpogledov, veščin in praks.

V tokratnih PI pogovorih se bomo osredinili na kritične analize nekaterih bistvenih značilnosti neoliberalizma ter njegov destruktivni vpliv na izobraževanje v številnih državah. Na podlagi izpostavljenih kritik, se bomo spraševali, ali za neoliberalizem že obstajajo neke zares artikulirane alternative? Premišljevali bomo potrebo in možnosti strukturiranja po kapitalističnih, post neoliberalnih racionalnosti sodobne družbe in polja edukacije.

Sogovornika:

  • dr. Zdenko Kodelja, Pedagoški inštitut
  • dr. Slavko Gaber, Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani

 

Dogodek je  povezovala dr. Urška Štremfel, Pedagoški inštitut

 

 

PI pogovori so del aktivnosti temeljnega raziskovalnega projekta ARRS Neoliberalizem v evropskem izobraževalnem prostoru: med učinkovitostjo in pravičnostjo slovenskih izobraževalnih politik in praks.

Dostopnost