PI pogovori, “Enakost dosežkov = enakost med spoloma?”

Neoliberalni in postfeministični diskurzi

Splošna podoba v segmentu vzgoje in izobraževanja je, da je ženskam omogočena mobilnost po vsej izobraževalni vertikali, kar naj bi bil nedvoumni dokaz dosežene enakosti med spoloma. Aktualna razprava o enakosti med spoli (v tujini in Sloveniji) se odvija med že kar ustaljenimi koordinatami: v ospredju so obsežni standardizirani pristopi k raziskovanju vzgoje in izobraževanja, ki so pod vplivom političnih in gospodarskih imperativov. Najbolj izstopajoč je govor o spolu in izobraževanju v razmerju do (ne)dosežkov.

Vprašanje je, v kakšni meri so pri tem upoštevana in naslovljena še druga pomembna vprašanja in kako je z uravnoteženostjo učinkovitosti in pravičnosti. Z analizo razmerij med mediji, dominantnimi diskurzi spola, edukacijsko politiko in raziskovalnimi usmeritvami ter živetimi izkušnjami deklic in deklet je mogoče postaviti tezo, da postfeministično predpostavljanje enakosti med spoloma zamegljuje problematiko seksizma in da sta neoliberalizem in postfeminizem diskurza, ki se vzajemno krepita. Zato se je nujno vprašati, katere nove neenakosti se pojavljajo pod neoliberalnimi pritiski in katere stare so morebiti še vedno prisotne. Sta učinkovitost in pravičnost izobraževalnih politik in praks lahko resnično komplementarni?

 

Sogovornici:

  • dr. Valerija Vendramin, Pedagoški inštitut
  • dr. Veronika Tašner, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani
Dostopnost