Pi pogovori, “Kako misliti patriotizem?”

Tako intuitivno kakor tudi teoretično patriotizem definiramo kot ‘ljubezen do domovine’. Pravzaprav gre za enega od redkih pojmov na področju državljanske vzgoje oz. politične teorije nasploh, kjer obe pojmovanji v veliki meri sovpadata. Kljub temu pa je odnos do patriotizma vse prej kot preprost in enoznačen, saj velja – tako zgodovinsko kakor tudi teoretično – za enega od najbolj protislovnih konceptov v politični teoriji nasploh. Zagovorniki ga upravičujejo kot najbolj elementaren odnos posameznika do politične skupnosti katere član je oz. kot temeljno državljansko vrlino medtem ko ga njegovi kritiki označujejo za moralno zgrešenega, teoretično pomanjkljivega ter zastarelega ali celo politično nevarnega. V pogovoru bomo podrobneje obdelali štiri ločena vprašanja, na katera sodobne razprave o patriotizmu ne ponujajo enoznačnega odgovora, in sicer [i] katere so temeljne razsežnosti patriotizma; [ii] zakaj [in če] je kultiviranje patriotizma pomembno, potrebno ali celo nujno; [iii] kateri so najpomembnejši ugovori zoper patriotizem; ter [iv] kako naj poteka proces kultiviranja patriotizma v okviru javnega šolanja?

Sogovorniki:

  • dr. Janez Justin,
  • dr. Darko Štrajn,
  • dr. Zdenko Kodelja,
  • dr. Ksenija Vidmar Horvat in
  • dr. Mitja Sardoč
Dostopnost