Pi pogovori, “Odnos do znanja v družbi znanja”

Da današnjo družbo razumemo kot družbo znanja, je bolj ali manj samoumevnost, ki jo prevprašuje še malokdo. Le kdo bi oporekal družbi, ki v osredje mesto postavlja znanje? Toda ali je položaj in tudi odnos do znanja in znanosti ter s tem tudi izobraževanja, ki se je v zadnjih desetletjih vsekakor spremenil, res takšen, da nas za prihodnost ne more skrbeti? V pogovoru bomo predstavili najpomembnejše rezultate raziskave o socialnih predstavah o znanju in znanosti, ki si jih delijo mladi (dijaki in študenti) v Sloveniji. Izpostavili bomo tiste poglede in stališča mladih, ki dajejo odgovore na
predpostavke družbe znanja in/ali odpirajo vprašanja o problemih vpeljevanja politično-ekonomskih strategij na polje izobraževanja. V pogovoru želimo vzpostaviti kritični premislek o možnih interpretacijah sprememb na področjih izobraževanja in znanosti.

Sogovorniki:

  • dr. Alenka Gril
  • dr. Zdenko Kodelja
Dostopnost