Pi pogovori, “Potrošništvo kot oblika sodobnega suženjstva”

Potrošništvo je vsakdanji pojav, vendar mu namenjamo premalo kritične pozornosti. Zato bomo nastopajoči v prispevku kritično analizirali potrošništvo s filozofskega, sociološkega, ekonomskega in psihološkega vidika.

Homo consumens je derivat homo oeconomicusa, kjer je potrošnja logično nadaljevanje proizvodnega procesa. Kapitalizem je ustvaril univerzalen sistemski okvir potrošniške kulture, ki psihološko pogojuje vedenje potrošnikov. Ozavestili bomo osnovne trgovske trike in odzive potrošnikov, ki presegajo teorijo naravnih potreb in segajo v umetne želje drugega. 

 

Sogovorniki:

  • dr. Bogomir Novak, Pedagoški inštitut
  • dr. Dražen Šumiga, svobodni filozof
  • dr. Darko Štrajn, Pedagoški inštitut
  • dr. Bojan Žalec, Teološka fakulteta
Dostopnost