Pi pogovori, “Retorika na Slovenskem – Med lepim govorjenjem in zavajanjem”

Retorika kot veščina uspešnega javnega prepričevanja ima dolgo tradicijo in tudi po 2500 letih ostaja eno temeljnih orodij našega javnega delovanja. Še več, razskave kažejo, da se je zanimanje zanjo v Evropi povečalo, pogosteje se opredeljujeta tudi vloga in pomen retorike v izobraževanju. Kakšne so razmere pri nas? Ali obstaja v slovenski šoli (in politiki) pripravljenost za sistematično poučevanje retorike? Katere tržno naravnane oblike takšnega izobraževanja so teoretsko utemeljene in ne le skupek »hitrih receptov«? V razpravi se bomo dotaknili različnih pojmovanj retorike, kakor tudi posledic njene prezrtosti v slovenski vzgoji in izobraževanju. Obenem bomo skušali problematizirati tudi “slovenski odnos” do strategij prepričevanja, ki vsaj deloma vpliva tudi na to, kako uspešni bomo v razumevanju slišanega, oblikovanju lastnih stališč, kritični izmenjavi mnenj in nenazadnje tudi v medosebnih odnosih.

Sogovorniki:

  • prof. dr. Igor Ž. Žagar,
  • Tatjana Zidar,
  • doc. dr. Janja Žmavc,
  • doc. dr. Jonatan Vinkler
Dostopnost