PI pogovori: Skrb za kakovostno prakso v vrtcu

Pedagoški inštitut (Center za kakovost v vzgoji in izobraževanju Korak za korakom) vabi na PI pogovore z naslovom Skrb za kakovostno prakso v vrtcu in predstavitev nove, posodobljene publikacije Na otroka osredinjeni demokratični oddelki – pristop Korak za korakom.

PI pogovore, ki smo jih kot vsa leta do sedaj načrtovali izvesti v Trubarjevi hiši literature, letos zaradi trenutne situacije v državi prenašamo na spletno platformo Zoom. Dogodek se bo odvil v sredo, 9. decembra 2020, ob 11.00.

Zainteresirani udeleženci se, prosimo, prijavite preko prijavnice na tej povezavi: https://forms.gle/BgaTZTRgPyLjBMwC8

Prijava je mogoča do ponedeljka, 7.12. Vsem prijavljenim bomo eno uro pred začetkom dogodka posredovali povezavo do dogodka.

Letošnje leto obeležujemo dvajseto obletnico izida publikacije Oblikovanje oddelkov, osredotočenih na otroke od tretjega do šestega leta starosti. Omenjena prva izdaja je nudila teoretični okvir za takratni slovenski kontekst nove, na otroka osredinjene prakse, predvsem pa je ponudila niz trdnih načel in praktičnih virov za podporo strokovnim delavcem, ki so si prizadevali za izvajanje demokratičnih pristopov v vrtcih.

Nova, posodobljena publikacija Na otroka osredinjeni demokratični oddelki – pristop Korak za korakom je obogatena z izkušnjami in spoznanji, pridobljenimi v dvajsetih letih v več kot 30 različnih državah, kjer se je na otroka osredinjena praksa Korak za korakom implementirala. Prenovljena izdaja je zasnovana tako, da lahko strokovni delavci ob posameznih poglavjih vodeno reflektirate lastno prakso. Vsebina je obogatena s sodobnimi spoznanji s področja nevroznanosti in teorije navezanosti, več poudarka je na pomenu kakovostnih interakcij (s strokovnimi delavci, starši, z okoljem), ki oblikujejo življenje predšolskih otrok. V publikaciji pa boste našli tudi konkretne ideje za izvajanje na otroka osredinjenih pristopov v oddelkih drugega starostnega obdobja vrtca.

Na dogodku bomo predstavili delovanje Centra za kakovost v vzgoji in izobraževanju Korak za korakom, ki se tudi preko izdajanja prej omenjenih publikacij trudi skrbeti za kakovostno prakso v vrtcih. Predstavili bomo, na kakšne načine skrbimo za povezanost kakovosti vzgojno-izobraževalnega procesa in profesionalnega razvoja strokovnih delavcev, kako skrbimo za kakovostno prakso v vrtcih in kako preko Mreže za spreminjanje kakovosti, ISSA pedagoških načel in drugih orodij skrbimo za profesionalni razvoj in podporo strokovnim in vodstvenim delavcem v vrtcih.

Predstavili bomo tudi zgoraj omenjeno posodobljeno publikacijo Na otroka osredinjeni demokratični oddelki – pristop Korak za korakom ter se pogovorili o tem, kako nam je lahko v pomoč pri izboljšanju kakovosti prakse strokovnih delavcev.

Sodelujoče:

  • mag. Mateja Režek, Pedagoški inštitut
  • Petra Zgonec, Pedagoški inštitut
  • Tina Mervic, Pedagoški inštitut
  • Mateja Mlinar, Pedagoški inštitut
  • Jasna Škarič, vzgojiteljica in svetovalna delavka na OŠ Polhov Gradec/Enota vrtca pri matični OŠ Polhov Gradec
Dostopnost