PI pogovori: Spolna (ne)enačba – Uspešna dekleta in nepriljubljeni feminizem

Tokratni PI pogovori bodo potekali po dveh vzporednih tirih. Na eni strani se bomo spraševale, kako izboljšane možnosti deklet, njihova uspešnost, ki sicer sega visoko (a ne do najvišjih položajev!) v izobraževalni vertikali, in »napredek« v drugih segmentih življenja prikrivajo probleme neenakosti in seksizma, še posebej na področju vzgoje in izobraževanja. Kot kaže, je danes koncept feminističnega opolnomočenja radikalno preoblikovan – razumljen je skozi logiko individualne odgovornosti za uspeh ali neuspeh v sistemu domnevno neomejenih možnosti za vse.

Po drugi strani pa nas bo zanimal odnos do feminizma (zlasti pri mladih). Feminizem je danes pogosto dojet kot nepotreben, celo škodljiv, kratko malo preživet in zato odvečen – »saj je enakost vendarle že dosežena«. Toda elementi feminizma, ki so vključeni v politično in institucionalno življenje ter promovirani skozi popularno kulturo oz. medije, so pravzaprav le neke vrste nadomestek za feminizem (A. McRobbie). Ta »prisvojitev« nekaterih feminističnih zahtev in poudarjena medijska vidnost tistih žensk, ki jim je uspelo, preprosto pomenita depolitizacijo feminizma.

»Nisem feministka, toda …«?

 

Sogovornice:

  • dr. Valerija Vendramin, Pedagoški inštitut
  • dr. Milica Antić Gaber, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
  • mag. Ana Mladenović, Pedagoški inštitut

Dostopnost