PI pogovori: Talenti in distributivna pravičnost

Skozi svojo dolgo zgodovino je predstavljalo načelo ‘odprtosti vseh družbenih položajev talentom’ osrednji emancipatorični ideal socialne mobilnosti, ki je radikalno spremenilo distribucijo privilegiranih družbenih položajev kakor tudi samo idejo socialnega statusa. Čeprav je ‘standardni’ horizont mišljenja (in razumevanja) razprave o talentih nerazdružljivo povezan s problematiko enakih možnosti oz. distributivne pravičnosti nasploh, so sodobne razprave o talentih razpete med dva ‘globalna’ fenomena, ki sta v veliki meri rezultat neoliberalnih politik in njihovega sprevrženega pojmovanja odprtosti vseh družbenih položajev talentom. Bitka za talente’ ter s tem povezan ‘beg možganov’ [sicer spretno zapakiran v retoriko mobilnosti] veljata namreč za nekakšno bojno polje t.i. ‘globalne meritokracije’. Hkrati pa imajo talenti posameznikov oz. njihova medijska eksploatacija že več kot desetletje dominantno vlogo v zabavni industriji. Televizijske oddaje oz. resničnostni šovi, kjer je merilo posameznikovega uspeha – vsaj po naslovih sodeč – v prvi vrsti njegov talent, npr. ‘Slovenija ima talent’, American Idol, ‘Bitka talentov’, s svojo zapeljivo lahkotnostjo [tudi v Sloveniji] podirajo vse rekorde gledanosti.

Kljub temu pa tako standardna kakor tudi sodobna recepcija talentov puščata ob strani vrsto problemov in s tem povezanih vprašanj. Za razliko od pojmov, ki so del ‘standardne’ egalitarne retorike, npr. pravičnost, enake možnosti, socialna mobilnost, poštenost, meritokracija, itn., je pojem talenta v veliki meri odsoten. Hkrati je načelo ‘odprtosti vseh družbenih položajev talentom’ – pravzaprav paradoksalno – vse pogosteje tudi predmet različnih ugovorov in očitkov: v ‘idealni’ teoriji distributivne pravičnosti veljajo talenti posameznika za stvar [nekakšnega] naključja: posedovanje določenega talenta je namreč stvar t.i. ‘loterije rojstva’ oz. ‘naravne loterije’, ki je iz moralnega vidika arbitrarna. Pričujoče srečanje bo posebno pozornost namenilo predstavitvi nekaterih izmed zapostavljenih ali celo spregledanih razsežnosti razprave o problematiki talenta, saj je sprevrženost neoliberalnega pojmovanja načela ‘karier odprtih talentom’, le-tega prepustila ‘nevidni roki’ trga, korporatizacija talentov pa je idejo ‘loterije rojstva’ zvedla na raven ‘entertainmenta’.

sogovornika: dr. Zdenko Kodelja (Pedagoški inštitut) in dr. Mitja Sardoč (Pedagoški inštitut)

 

 

Junijski PI pogovori so bili organizirani v sklopu prireditev Tedna vseživljenjskega učenja 2018.

Dostopnost