PI pogovori: Težave s kanoni – med literarnimi zgodovinami in učnimi načrti

Pedagoški inštitut v sodelovanju s Trubarjevo hišo literature vabi na nadaljevanje mesečnih diskusij “PI pogovori” v četrtek, 28. marca 2019, ob 19. uri v Trubarjevi hiši, na Ribjem trgu 2 (vhod v prostore Trubarjeve hiše literature je s Stritarjeve ulice 7) z naslovom Težave s kanoni: med literarnimi zgodovinami in učnimi načrti.

V mnogih izobraževalnih sistemih po svetu je bilo vprašanje književnega kanona v zadnjih desetletjih problematizirano in prepoznano kot pomembno pri oblikovanju učnih načrtov. V tem okviru ostaja zlasti pereče običajno prevladujoče število avtorjev oziroma odsotnost avtoric, kar pa v Sloveniji – kljub številnim pobudam – na ravni oblikovanja politik in sestavljanja učnih načrtov večinoma ni zaznano kot problematično, se ne udejani in do sprememb oziroma rešitev ne pride.

Izhajajoč iz te perspektive, bova v PI pogovorih najprej na kratko pogledali, kakšne so možne definicije književnega kanona (kot zbirka najboljšega, najbolj reprezentativnega …) in kako bi ga bilo mogoče posodobiti – ne le vsebinsko oziroma faktografsko, pač pa tudi konceptualno.

V nadaljevanju pa se bova posvetili osvetlitvi številnih pobud, ki so jih različne skupine in posameznice v Sloveniji že naslovile na pristojna telesa, in iskanju razlogov, zakaj do premikov ne pride: zakaj se kanon ne aktualizira v skladu s sodobnimi dognanji in ne upošteva pomembnih intervencij feministične literarne vede. Zapisi zgodovine so namreč nepopolni in pristranski in vprašanje je, v kolikšni meri se »pedagoška zavest« lahko senzibilizira na ideološke prakse, slepe pege in izključitve, če nima opore v učnem načrtu in drugih didaktičnih gradivih. Ob tem pa se lahko vprašamo tudi, kaj in kako s poukom književnosti na ta način sporočamo učenkam in učencem, dijakinjam in dijakom.

Sogovornici:

  • dr. Valerija Vendramin, Pedagoški inštitut
  • dr. Katja Mihurko Poniž, Univerza v Novi Gorici
Dostopnost