PI pogovori: TOY PLUS – Skupaj stari in mladi (medgeneracijski pristop)

Medgeneracijske prakse združujejo ljudi različnih generacij, da se skupaj učijo, se spoznajo in zabavajo. Medgeneracijsko učenje, ki vključuje mlajše otroke (0-10 let) in starejše osebe, lahko pomembno prispeva k premostitvi vrzeli med različnimi družbenimi skupinami v družbi. Iniciativa TOY (Together Old and Young) spodbuja zavedanje in strokovno znanje, ki vam lahko pomaga pri razvoju kakovostnih in vzdržnih medgeneracijskih praks.

V okviru omenjene iniciative smo sodelovali v dveh pilotnih dejavnostih. Razvijali in preizkušali smo spletni tečaj MOOC, ki  predstavlja posebno obliko kombiniranega učenja, kar pomeni, da so se udeleženci poleg učenja preko spleta tudi osebno srečali na treh delavnicah ter imeli možnost izmenjave izkušenj in navdihujočih praks s kolegi iz tujine. V tej pilotni dejavnosti so sodelovali strokovni delavci iz Vrtca Pobrežje Maribor, Vrtca Hansa Christiana Andersena Ljubljana, Osnovne šole Frana Metelka Škocjan ter Vrtca Otona Župančiča Slovenska Bistrica. Teme, ki so jih obravnavali, se nanašajo na načine skupnega učenja mladih in starih, vpliv medgeneracijskega učenja na zagotavljanje socialne pravičnosti, organizacijo medgeneracijskih programov ter načine spremljanja kakovosti medgeneracijskega učenja.

V drugi pilotni dejavnosti pa smo razvijali in preizkušali orodje za ocenjevanje kakovosti medgeneracijskih dejavnosti, ki predstavlja metodo za okrepitev načrtovanja na področju medgeneracijskega učenja. Omenjeno orodje obsega dimenzije kakovosti ter smernice za spremljanje in izboljšanje kakovosti medgeneracijskih praks. Pri tem so sodelovali strokovni delavci iz Simbioze Genesis Ljubljana ter Galerije Božidar Jakac Kostanjevica na Krki.

Sogovornice:

  • Mateja Mlinar in Petra Bozovičar, Pedagoški inštitut
  • Janja Lesjak in Katja Ploj, OŠ Frana Metelka Škocjan
  • Petra Roj, Vrtec Pobrežje Maribor
  • Anja Kandus, Vrtec Hansa Christiana Andersena Ljubljana
  • Nataša Rupnik, Simbioza Genesis

 

Svojo udeležbo na dogodku lahko prijavite preko povezave: https://goo.gl/forms/K04c3tIm9W7Qozeu1

Dostopnost