Pi pogovori, “Veseli idioti: novi smotri izobraževanja”

Sprememba vloge šole pri formiranju posameznika

PI pogovori se bodo osredinjali na spremembe v izobraževanju danes, kot posledico novodobnih družbeno-političnih strategij  na ravni EU in v Sloveniji. Problematizirali bodo edukacijske politike, javni in strokovni (šolski) diskurz ter smotre oz. cilje formalnega izobraževanja z vidika izidov za posameznika. Odprli bodo vprašanje spremenjene vloge šole pri formiranju posameznika, ki se oddaljuje od humanističnega koncepta vzgoje svobodnega, mislečega individuuma in preusmerja k »proizvodnji« specializiranih posameznikov, ki nikoli ne dosežejo zadostne izobrazbe za opravljanje poklica, temveč si morajo vse življenje pridobivati ustrezne kompetence, da se lahko prilagajajo nenehno spremenljivim zahtevam rasti in napredka.

 

Sogovorniki:

  • Andrej Adam,
  • Sabina Autor,
  • Darko Štrajn

Pogovor je povezovala Urška Štremfel.

 

Dogodek je bil organiziran v okviru praznovanja 50. obletnice Pedagoškega inštituta, ki je potekala pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja.

 

Dostopnost