Poziv ob zavrnitvi imenovanja prof. dr. Igorja Žagarja Žnidaršiča za direktorja Pedagoškega inštituta

Spoštovana ministrica, dr. Simona Kustec,

Javni raziskovalni zavodi predstavljamo ključen del slovenskega akademskega prostora. Izvajamo vrhunske raziskave na vseh področjih, sodelujemo s slovenskim gospodarstvom in vzgajamo mlade strokovnjake. Kot del slovenskega in evropskega akademskega sistema se ves čas zavzemamo za avtonomijo znanosti, upravljanja akademskih inštitucij, univerz in javnih raziskovalnih zavodov, in akademskega sistema vključno z Javno agencijo za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS). Avtonomija akademskega prostora je temelj na katerem se gradi znanstveno raziskovalni sistem in na katerem je temeljil tudi predlog novega Zakona o znanstveno raziskovalni in inovacijski dejavnosti.

Znaki slabitve avtonomije znanstveno raziskovalnega prostora in položaja javnih raziskovalnih zavodov so se že nakazovali v odločitvah prejšnjega ministra pri npr. imenovanju članov predstavnikov Vlade Republike Slovenije (v nadaljevanju Vlade RS) v Upravnem odboru ARRS in Sveta za znanost in tehnologijo, kjer v tako pomembnem organu ni niti en član direktor javnega raziskovalnega zavoda. Z zavrnitvijo soglasja k imenovanju prof. dr. Igorja Žagarja Žnidaršiča za direktorja Pedagoškega inštituta smo prišli do točke, ko se resno načenja avtonomija slovenskega znanstveno raziskovalnega prostora.

Spoštovano ministrico za izobraževanje, znanost in šport pozivamo, da stori vse kar je v njeni moči, da se popravi odločitev Vlade Republike Slovenije in sprejme odločitev Upravnega odbora Pedagoškega inštituta (v nadaljevanju Upravni odbor), ki jo soglasno podpira tudi Znanstveni svet Pedagoškega inštituta. Za potrjenega kandidata sta glasovala tudi oba predstavnika ustanovitelja v Upravnem odboru, zato odločitev Vlade zbuja občutek nelagodja in nezaupanja do akademske sfere.

Kolega Igorja Žagarja Žnidaršiča poznamo kot izkušenega znanstvenika, dobrega organizatorja raziskovalnega dela in enega najbolj aktivnih članov Koordinacije samostojnih raziskovalnih inštitutov Slovenije (KOsRIS). Upamo, da je prišlo med predstavnikoma Vlade RS v Upravnem odboru Pedagoškega inštituta in Vlado RS samo do nesporazuma.

V kolikor pa je ministrica oz. Vlada RS preglasovala stališče svojih predstavnikov v Upravnem odboru, odločitve ne moremo razumeti drugače kot poskus političnega kadrovanja, in Vlado RS še enkrat opozarjamo na staro resnico, po kateri znanstvena spoznanja obstojijo ali padejo zgolj na podlagi (ne)upoštevanja spoznanja drugih znanstvenih spoznanj. Če kje, je prav v znanosti prav vse odvisno od neovrgljivega načela, da je naša svoboda, svoboda drugih.

V upanju, da je prišlo samo do nesporazuma, ministrstvo, ministrico in Vlado RS pozivamo, da zadevo ponovno prouči in sprejme soglasno odločitev Upravnega odbora Pedagoškega inštituta. Predlagamo tudi, da se v predlog novega zakona vgradijo ustrezni členi tako, da do podobnih nestrokovnih odločitev v prihodnosti ne bo več prihajalo.

 

S spoštovanjem,

Direktorji raziskovalnih zavodov, člani KOsRIS:

ARNES Akademska in raziskovalna mreža Slovenije mag. Marko Bonač
Geološki zavod Slovenije dr. Miloš Bavec
Gozdarski inštitut Slovenije dr. Primož Simončič
Institut Jozef Stefan dr. Jadran Lenarčič
Inštitut informacijskih znanosti dr. Aleš Bošnjak
Inštitut za civilizacijo in kulturo dr. Alja Brglez
Inštitut za ekonomska raziskovanja dr. Boris Majcen
Inštitut za hidravlične raziskave dr. Tanja Prešeren
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije dr. Martina Zupančič
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije dr. Matjaž Godec
Inštitut za narodnostna vprašanja dr. Sonja Novak Lukanovič
Inštitut za novejšo zgodovino novi direktor še ni imenovan
Kemijski inštitut dr. Gregor Anderluh
Kmetijski inštitut Slovenije dr. Andrej Simončič
Mirovni inštitut dr. Iztok Šori
Nacionalni inštitut za biologijo dr. Matjaž Kuntner
Pedagoški inštitut dr. Igor Ž. Žagar
Urbanistični inštitut Republike Slovenije dr. Igor Bizjak
Zavod za gradbeništvo Slovenije dr. Aleš Žnidarič
Znanstveno raziskovalno središče Koper dr. Rado Pišot
ZRC SAZU dr. Oto Luthar

 

S spoštovanjem, v imenu vseh članov KOsRIS,

Prof. dr. Gregor Anderluh, predsednik KOsRIS

Dostopnost