Vabilo na predstavitev projekta Izobraževanje na mejah človeškega: izziv novih tehnologij (EDUCAT(H)UM)

Zakaj moramo misliti digitalizacijo?

Predstavitev projekta Izobraževanje na mejah človeškega: izziv novih tehnologij (EDUCAT(H)UM)


Vabimo vas na uvodno predstavitev ob začetku mednarodnega raziskovalnega projekta Izobraževanje na mejah človeškega: izziv novih tehnologij (EDUCAT(H)UM), v katerem sodelujeta projektni skupini Pedagoškega inštituta in Fakultete “Artes Liberales” z Univerze v Varšavi. Triletni projekt  v okviru sheme Weave financirata dve nacionalni agenciji za znanost: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) in poljska Narodowe Centrum Nauki (NCN).

Glavni cilj projekta je interdisciplinarno raziskovanje človekovega položaja v sodobni digitalizirani družbi in prevpraševanje vloge digitalnih tehnologij v sodobni vzgoji in izobraževanju. S projektom želimo razširiti polje raziskovanja digitalizacije kot kompleksnega družbeno-tehničnega fenomena ter opozoriti na pomembno vlogo, ki jo imata pri njegovi konceptualizaciji in kritičnem prevpraševanju humanistika in družboslovje.

Na konferenci bomo predstavili projekt in osvetlili njegovo aktualnost v trenutnih razmerah, ki jih narekujeta na eni strani hiter tehnološki razvoj in na drugi strani potekajoča reforma šolstva v Sloveniji.

Kot uvodno predstavitev nekaterih preliminarnih rezultatov projekta bomo v nadaljevanju izvedli okroglo mizo, na kateri bomo odprli trenutno najbolj aktualna vprašanja, ki zadevajo rabo digitalnih tehnologij v vzgoji in izobraževanju.

Dogodek bo potekal 11. 4. 2023 od 11h dalje, v MKL – Mestni knjižnici Otona Župančiča, Kersnikova ulica 2,  (vhod skozi pasažo s Slovenske in Gosposvetske ulice), 1000 Ljubljana.

Program:

PREDSTAVITEV PROJEKTA EDUCAT(H)UM

  • dr. Janja Žmavc, Pedagoški inštitut, vodja projekta slovenskega partnerja
  • dr. Krzysztof Skonieczny, vodja projekta poljskega partnerja (predstavitev bo v angleščini)

 

OKROGLA MIZA: Zakaj moramo misliti digitalizacijo?

Sodelujejo:

  • dr. Igor Bijuklič, Pedagoški inštitut
  • dr. Zdenko Kodelja, Pedagoški inštitut
  • dr. Damijan Štefanc, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani

 

Moderira: dr. Valerija Vendramin, Pedagoški inštitut


Projekt Izobraževanje na mejah človeškega: izziv novih tehnologij (EDUCAT(H)UM), št. N5-0272, financira ARRS kot del sheme Weave: NCN Poljska – ARRS Slovenija, z NCN v vlogi vodilne agencije.

Dostopnost