Preventivni ukrepi zoper koronavirus COVID-19 (SARS-CoV-2)

Pedagoški inštitut je skladno s pozivom in usmeritvami Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport RS (v nadaljevanju: MIZŠ), z dne 24.02.2020, pripravil nabor ukrepov v času koronavirusa (COVID-19), ki vključujejo ukrepe za zaposlene na Pedagoškem inštitutu ter ukrepe za zunanje obiskovalce Pedagoškega inštituta.

Glede na trenutno aktualne podatke glede širjenje in pojava korona virusa COVID-19 (SARS-Co-2) v Republiki Sloveniji, Pedagoški inštitut izdaja OBVEZNE strožje ukrepe.

Trenutno sprejeti ukrepi za vse zaposlene na Pedagoškem inštitutu:

 1. Do konca meseca marca 2020 odpovedujemo vsa službena potovanja v tujino. Vsi zaposleni, ki že imajo načrtovane poti in opravljene rezervacije, naj začno urejati odpoved. V primeru  potrebnih izjav ali pojasnil ponudniku storitev naj se zaposleni obrnejo na direktorja ali sekretarko. Upoštevanje te točke je OBVEZNO BREZ IZJEM.
 2. Zaposleni naj za mesec april 2020 ne načrtujejo nobenih službenih poti v tujino.
 3. Nosečnice naj do preklica teh navodil OBVEZNO ostanejo doma ter opravljajo delo od doma.
 4. Zaposleni na raziskovalnih delovnih mestih do konca marca 2020, če je to mogoče in ne potrebujejo delovnih sredstev v prostorih PI, opravljajo delo od doma.
 5. Vsa izobraževanja, ki potekajo na Pedagoškem inštitutu v mesecu marcu  2020, se odpovejo ter prestavijo na kasnejši termin.
 6. Vsa izobraževanja, ki jih zaposleni izvajajo po šolah v mesecu marcu 2020, se, če je to mogoče, odpovejo ter prestavijo na kasnejši termin.
 7. OBVEZNA je preventivna 14-dnevna odsotnost z delovnega mesta na Pedagoškem inštitutu za vse zaposlene, ki so v zadnjih 14 dneh bivali ali potovali v katero od žarišč okužbe ali bili v tesnem stiku s potrjeno okuženo osebo. To navodilo velja za vse, tudi tiste, ki se sicer počutijo dobro. O morebitni odsotnosti iz tega razloga obvestite neposredno nadrejenega, direktorja ali sekretarko Pedagoškega inštituta.
 8. Obvezno je redno razkuževanje rok ter dosledno upoštevanje splošnih preventivnih ukrepov Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki so navedeni spodaj. Sredstvo za razkuževanje rok je na voljo na mizi ob vhodu Pedagoškega inštituta.
 9. Priporočeno je, da se zaposleni izogibajo krajem, kjer se zadržuje večje število ljudi.
 10. V primeru zasebnega potovanja v tujino je o tem NUJNO potrebno predhodno obvestiti direktorja.

 

Trenutno sprejeti ukrepi za vse obiskovalce Pedagoškega inštituta:

 1. Obvezno razkuževanje rok ob vstopu v prostore Pedagoškega inštituta.
  Sredstvo za razkuževanje je na voljo v preddverju Pedagoškega inštituta.
 2. Obvezno evidentiranje vseh obiskovalcev Pedagoškega inštituta v tajništvu.

 

Kontakti v primeru potrebe po dodatnih informacijah

Za več informacij se zaposleni Pedagoškega inštituta lahko obrnete na direktorja ali sekretarko.

Sprejeti ukrepi bodo spremenjeni, dopolnjeni ali ukinjeni glede na nova priporočila pristojnih institucij. O spremembah boste zaposleni obveščeni po e-pošti, po potrebi pa  tudi po SMS sporočilih.

Nazadnje posodobljeno: 10. 3. 2020

Prof. dr. Igor Žagar Žnidaršič, direktor Pedagoškega inštituta


Kako poteka bolezen, kakšni so simptomi in znaki?

Bolezen se kaže s slabim počutjem, utrujenostjo, nahodom, vročino, kašljem in pri težjih oblikah z občutkom pomanjkanja zraka. Natančni podatki o poteku bolezni se še zbirajo, saj gre za nov virus. Iz poročanja Kitajske lahko sklepamo, da poteka v lažji obliki pri približno 80 % okuženih. Težji potek naj bi imelo približno 20 % zbolelih. Tudi natančnega podatka o smrtnosti po okužbi z novim koronavirusom še ni, po poročanju Kitajske se ocenjuje, da je smrtnost 2 % – 4 %. Večina umrlih je bila starejša in je imela pridružene kronične bolezni srca, pljuč, sladkorno bolezen ipd. Za težji potek bolezni je značilna pljučnica.

Okužbe z novim koronavirusom od ostalih povzročiteljev akutnih okužb dihal, vključno s pljučnicami, ne moremo ločiti zgolj na osnovi poteka bolezni in bolnikovih težav. Za potrditev ali izključitev okužbe z novim koronavirusom je potrebno mikrobiološko testiranje. Koronavirus se dokazuje v brisu nosno-žrelnega prostora, v brisu žrela, izmečku dihal in še v drugih kužninah.

Splošni preventivni ukrepi (vir: Nacionalni inštitut za javno zdravje)

 • Izogibamo se tesnim stiskom z ljudmi, ki kažejo znake nalezljive bolezni.
 • Ne dotikamo se oči, nosu in ust.
 • V primeru, da zbolimo, ostanemo doma.
 • Upoštevamo pravila higiene kašlja.
 • Redno si umivamo roke z milom in vodo.
 • V primeru, da voda in milo nista dostopna, za razkuževanje rok uporabimo namensko razkužilo za roke. Vsebnost alkohola v razkužilu za roke naj bo najmanj 60 %. Razkužilo za roke je namenjeno samo zunanji uporabi. Sredstva za čiščenje/razkuževanje površin niso namenjena čiščenju/razkuževanju kože.
 • Glede na trenutno epidemiološko situacijo splošna uporaba zaščitnih mask ni potrebna.
 • V času povečanega pojavljanja okužb dihal se izogibamo zaprtih prostorov, v katerih se zadržuje veliko število ljudi. Poskrbimo za redno zračenje zaprtih prostorov.
Dostopnost