Pri založbi Routledge je izšel The Routledge Handbook on the American Dream (Volume 1)

Pri založbi Routledge je izšel The Routledge Handbook on the American Dream (Volume 1), ki sta ga uredila dr. Mitja Sardoč in prof. Robert C. Hauhart. Publikacija prinaša 19 poglavij, ki predstavijo različne razsežnosti tega kompleksnega fenomena (npr. problematika enakih možnosti, socialne mobilnost, meritokracije itn.). Gre za prvo (in najobsežnejšo) tovrstno publikacijo o fenomenu, ki predstavlja ‘destilirano’ različico vseh ameriških vrednot ter nekakšen arhetip o (materialnem) uspehu. Kljub temu, da veljajo za nesporni temelj ameriške družbe, so ameriške sanje vse pogosteje deležne tudi številnih ugovorov in očitkov. Razkorak med njihovo idealizirano podobo na eni strani ter naraščajočo neenakostjo oz. vse nižjo socialno mobilnostjo v primerjavi z ostalimi demokratičnimi državami na drugi je namreč postavil pod vprašaj njihov emancipatorični potencial. Dodatne informacije o publikacije so dostopne na spletni strani: https://www.routledge.com/The-Routledge-Handbook-on-the-American-Dream-Volume-1/Hauhart-Sardoc/p/book/9780367895990#

Dostopnost