Projekt DiDeSu

Na Pedagoškem inštitutu smo v okviru projektov Erasmus+ začeli izvajati mednarodni projekt Differentiation of instruction for teacher professional Development and students” Success (DiDeSu) (Diferenciacija pouka za profesionalni razvoj učiteljev in učno uspešnost učencev). Projekt se  izvaja v 4 evropskih državah, in sicer na Cipru, v Španiji, Romuniji in Sloveniji in traja dve leti, s pričetkom 1. 9. 2015.
Projekt je namenjen učiteljem in drugim strokovnim delavcem na šoli, ki poučujejo skupine učencev. Namen sodelovanja učiteljev v projektu je pridobivanje znanja in spoznavanje načinov ter primerov dobrih praks pri diferenciaciji pouka v razredu. V okviru projekta bodo učitelji deležni dveh izobraževanj, in sicer prvega na temo diferenciacije pouka (priprava in načrtovanje diferenciranega pouka) in drugega na temo opazovanja in evalvacije diferenciranega pouka. Poleg tega bodo učiteljem v času poteka projekta za svetovanje, pomoč in diskusijo na voljo strokovnjaki s Pedagoškega inštituta ter ostalih partnerskih institucij, ki sodelujejo v projektu. Prav tako bodo imeli učitelji vključeni v projekt tudi dostop do primerov priprav, aktivnosti in drugih gradiv na temo diferenciacije, ki bodo nastala v okviru projekta v ostalih sodelujočih državah.

V okviru projekta je v Ljubljani potekalo prvo izobraževanje namenjeno mentorjem, ki bodo sodelovali z učitelji, ki bodo vključeni v projekt. Izobraževanje je trajalo pet dni. Udeležili so se ga strokovnjaki in mentorji iz vseh štirih držav. V okviru izobraževanja je vsaka država predstavila svoje najpomembnejše projekte s področja diferenciacije. Cilj izobraževanja je bil oblikovati pet triurnih delavnic namenjenih učiteljem, ki jih bodo mentorji v posamezni državi izvedli v izbranih šolah.

Novice o projektu lahko spremljate na uradni spletni strani projekta, preko Facebook strani projekta ali preko Facebook strani Pedagoškega inštituta.
Tina Rutar Leban

Dostopnost