Projekt START – A good start for all: Sustaining TrAnsitions across the Early Years

Pedagoški inštitut je vodja konzorcija, ki bo med septembrom 2016 in februarjem 2019 izvajal projekt START- A good start for all: Sustaining TrAnsitions across the Early Years, oblikovanega v okviru programa Erasmus+.  Cilj projekta je promocija in izboljševanje praks, povezanih s prehodom med različnimi izobraževalnimi konteksti.

V partnerstvu sodeluje devet partnerjev iz Italije, Belgije, Velike Britanije in Slovenije. V participativnem akcijskem raziskovanju raziskovalci s partnerskih fakultet/raziskovalnih institucij, strokovni delavci vrtcev/osnovne šole ter otroci in njihovi starši, skupaj raziskujejo in oblikujejo inovativne pristope, metode in orodja za mehčanje prehodov med različnimi učnimi okolji (domače okolje, vrtec, osnovna šola). Razmislek o in izvajanje dejavnosti mehkega prehoda med učnimi okolji, je še posebej pomemben za otroke in družine, ki prihajajo iz manj spodbudnih okolij.
Glavna področja delovanja v projektu so naslednja:

  1. raziskovanje prehodov med različnimi učnimi okolji v obdobju zgodnjega otroštva;
  2. oblikovanje in eksperimentiranje z inovativnimi pedagoškimi pristopi in izobraževalnimi strategijami, ki podpirajo otrokovo prehajanje vzdolž kontinuuma učnih izkušenj (od doma v vrtec in osnovno šolo);
  3. krepitev kompetenc strokovnih delavcev vrtca in osnovne šole z vključevanjem v aktivnosti profesionalnega razvoja na mednarodnem in nacionalnem nivoju ter izmenjavo dobrih praks;
  4. diseminiranje projektnih dognanj.

V Sloveniji na nacionalnem nivoju sodelujeta Pedagoški inštitut, Center za kakovost v vzgoji in izobraževanju in Osnovna šola Tišina. Področje, ki ga partnerski inštituciji raziskujeta, je prehod romskih otrok od doma v vrtec in naprej v osnovno šolo. Kot se je izkazalo že v preteklih iniciativah povezanih z vključevanjem romskih otrok v predšolske programe (in kasneje v osnovno šolo), je ključnega pomena delo s starši- oblikovanje zaupanja in partnerskega odnosa s starši.

Delo na oblikovanju skupnega razumevanja pomena partnerskega odnosa s starši vseh strokovnih delavcev, bo eden od fokusov skupnega raziskovanja strokovnih delavcev vrtca in osnovne šole Tišina ter  raziskovalk Centra za kakovost v vzgoji in izobraževanju Korak za korakom.
Več o projektu lahko preberete na spletni strani projekta ali FB strani projekta.
mag. Mateja Režek, vodja projekta

Dostopnost