Objavljamo dve protestni izjavi ob vladni zavrnitvi soglasja k ponovnemu imenovanju dr. Igorja Ž. Žagarja za direktorja Pedagoškega inštituta

Vladna zavrnitev soglasja k ponovnemu imenovanju dr. Igorja Ž. Žagarja za direktorja Pedagoškega inštituta je nesprejemljiv poseg v akademsko sfero

Vlada je po letu dni že drugič zavrnila sklep Upravnega odbora Pedagoškega inštituta, da uspešnemu direktorju inštituta, dr. Igorju Ž. Žagarju podeli nov mandat.

Glede na zgodovino posegov desnih vlad na Pedagoški inštitut je jasno, da je glavni razlog za to ideološki. Vladajoča stranka razume šolstvo tako kot druge družbene sisteme kot nekaj, kar si je treba podrediti in preoblikovati, zato da bi si zagotovila dolgotrajno oblast. Pedagoški inštitut je ena od akademskih institucij, ki imajo strateško vlogo pri usmerjanju razvoja šolstva. To je v poosamosvojitvenem obdobju v temelju zavezano vzgoji za ustavne vrednote in inkluzivni obravnavi različnih manjšin in skupin s posebnimi potrebami. Ponavljajoči se poskusi trenutno vladajoče stranke, da bi si podredila Pedagoški inštitut, kažejo, da je njen pravi cilj ideološko preoblikovanje šolstva proč od dosedanje usmeritve.

Poleg tega si je dr. Žagar nakopal tudi posebno zamero s strani vlade in resorne ministrice v času epidemije. Ko je vlada lani spomladi ob prihodu pandemije v Slovenijo zaprla javno življenje in vztrajala pri njem nenavadno dolgo glede na število okužb, kakršnega bi imeli danes za zanemarljivo, je to negativno vplivalo na motivacijo, učne rezultate in socializacijo šolarjev, še zlasti tistih, ki so imeli že prej učne primanjkljaje. Pedagoška stroka je začela že zelo zgodaj opozarjati na negativne posledice zaprtja šol in na to, da bi morali pri tem posebno pozornost nameniti ranljivim skupinam učencev. MIZŠ je ta opozorila zavračalo, ker je servilno sledilo epidemijski politiki vlade. Naročilo je študijo, ki je pokazala, da naj bi bilo v šolah vse izvrstno. Pedagoški inštitut je opravil svojo akademsko dolžnost in javno objavil analizo metodoloških šibkosti in zgrešenih rezultatov te študije. Ker je inštitut povedal resnico in ker je dr. Žagar še z nekaj drugimi javnimi nastopi kritiziral delovanje MIZŠ, ga vlada in ministrica kaznujeta.

Primer Žagar kaže tudi na to, da je pred dnevi sprejeti novi raziskovalni zakon zamujena priložnost za okrepitev upravljavske avtonomije raziskovalnih inštitutov pred vmešavanjem politike. Inštituti so si tri leta, kolikor je zakon nastajal, prizadevali, da bi postali lastniki svojega premoženja, in so naposled uspeli po dolgotrajnem nasprotovanju Ministrstva za finance. Sklicevali so se na primerljivost z univerzami, ki jim avtonomijo jamči ustava. Jedro avtonomije univerze je to, da zaposleni in študentje sami volimo rektorje in dekane in vlada nima nič pri tem. Na inštitutih tega ni, zato je primer Žagar mogoč. Novi raziskovalni zakon bi lahko uvedel volitve direktorjev in članov drugih organov inštitutov, pa tudi ožjih raziskovalnih organizacijskih enot na univerzah in inštitutih. S tem bi prevetril notranje hierarhije, v katerih so vodje programskih skupin uradno nezamenljivi brez svojega soglasja, mlajši raziskovalci pa so prekarizirani. Tisti, ki so sestavljali in usklajevali besedilo raziskovalnega zakona, žal niso imeli posluha za takšne progresivne ideje.

dr. Gorazd Kovačič, sociolog


Protestna izjava KOsRIS

Koordinacija samostojnih raziskovalnih inštitutov Slovenije (KOsRIS) z zaskrbljenostjo spremlja odločitve Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljevanju MIZŠ) in ministrice prof. dr. Simone Kustec, ki je tudi po ponovljenem razpisu za direktorja Pedagoškega inštituta, izbranemu kandidatu, prof. dr. Igorju Žagarju Žnidaršiču, ki je tudi edini oddal popolno in zahtevam razpisa ustrezno vlogo, ponovno odrekla soglasje k imenovanju za direktorja.

Naj spomnimo: na lanskoletnem razpisu za direktorja Pedagoškega inštituta je Upravni odbor inštituta, po predhodni soglasni podpori Znanstvenega sveta inštituta, za direktorja Pedagoškega inštituta soglasno imenoval prof. dr. Igorja Žagarja Žnidaršiča.

Vlada Republike Slovenije je, na predlog ministrice prof. dr. Simone Kustec, prof. dr. Žagarju Žnidaršiču odrekla soglasje k imenovanju in to brez obrazložitve. V medijih in v odgovoru na poslansko vprašanje v Državnem zboru je ministrica pojasnjevala, da ima Slovenija veliko strokovnjakov s področja vzgoje in izobraževanja, ki da se bodo nedvomno prijavili na ponovljeni razpis za direktorja Pedagoškega inštituta, s čimer bo Pedagoški inštitut dobil ustrezno vodstvo.

Na ponovljeni razpis – potem ko se je prof. dr. Žagarju Žnidaršiču iztekel mandat vršilca dolžnosti direktorja – so prispele le štiri prijave: dve sta bili nepopolni, ena neustrezna, vsem kriterijem je ustrezala le prijava prof. dr. Igorja Žagarja Žnidaršiča, ki ga je Upravni odbor inštituta, po ponovni predhodni soglasni podpori Znanstvenega sveta inštituta, ponovno imenoval za direktorja Pedagoškega inštituta, kljub temu, da je Vlada Republike Slovenije le nekaj dni pred sejo zamenjala svoja člana v Upravnem odboru inštituta.

Na naše presenečenje, Vlada Republike Slovenije tudi letos ni dala soglasja k imenovanju prof. dr. Igorja Žagarja Žnidaršiča, pri čemer je tudi letos izdala sklep brez obrazložitve. Je pa z obrazložitvijo postregla Služba za odnose z javnostmi MIZŠ, ki pojasnjuje:

»…da kandidat kljub večletnemu vodenju Pedagoškega inštituta, nazadnje kot vršilec dolžnosti direktorja, ni izkazal vizije razvoja Pedagoškega inštituta. Po mnenju vlade tudi ni predstavil razvojnih rešitev za inštitut na njegovih ključnih področjih financiranja, organizacije glede projektov in podpore k tem, ter sodelovanja z univerzami.«

Obrazložitev Službe za odnose z javnostmi MIZŠ je povsem neresnična in zavajajoča ter ne vzdrži soočenja z dejstvi. Prof. dr. Žagar Žnidaršič je namreč predstavil ne le natančno vizijo svojega dela v naslednjih petih letih, ampak je podal tudi natančno poročilo o svojem preteklem petletnem, zelo uspešnem delu. Vizija prof. dr. Žagarja Žnidaršiča obsega prav vsa področja, za katera sporočilo Službe za odnose z javnostmi MIZŠ trdi, da jih v viziji ni: financiranje Pedagoškega inštituta, pridobivanje projektov in sodelovanje z univerzami. Naj v zvezi s tem samo  mimogrede omenimo, da je dr. Žagar Žnidaršič tudi član mešane delovne skupine Rektorske konference Slovenije in KOsRIS-a za izboljšanje sodelovanja med univerzami in raziskovalnimi inštituti.

KOsRIS ostro obsoja takšno nepremišljeno in škodljivo vmešavanje v avtonomnost raziskovalne sfere, ki še dodatno slabi položaj znanosti v slovenski družbi in jo podreja politiki. KOsRIS zato zahteva, da resorno ministrstvo in Vlada Republike Slovenije upoštevata in spoštujeta avtonomijo stroke, ki je že dvakrat izrekla podporo prof. dr. Igorju Žagarju Žnidaršiču, in poda soglasje k njegovemu imenovanju za direktorja Pedagoškega inštituta za obdobje naslednjih pet let.

S spoštovanjem, v imenu direktorjev samostojnih raziskovalnih inštitutov in članov KOsRIS,

Predsednik KOsRIS,
prof. dr. Gregor Anderluh

Dostopnost